Lipidy

Převážná část lipidů je přítomna ve formě fosfolipidů – fosfatidylcholin, částečně jako neutrální lipidy – cholesterol, dále jako glykolipidy – cerebrosidy a jako myelin. Hydrofobní části molekul lipidů jsou tvořeny dvěma hydrokarbonovými řetězci a jsou orientovány dovnitř lipidové dvojvrstvy, “olejová fáze”. Do této fosfolipidové dvojvrstvy jsou nepravidelně a různě hluboko zanořeny molekuly proteinů, vázané hydrofobními interakcemi k molekulám lipidů.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář