Kýly, hernie

Kdo by alespoň jednou v životě neviděl nebo si neohmatal kýlu. Ve svém okolí jistě najdete někoho, kdo kýlu buď má nebo, pokud byla operace úspěšná, ji už nemá, ale měl.

Dělení kýl

 • zevní
  • Nepřímá tříselná kýla
  • Přímá tříselná kýla
  • Pupeční kýla
  • Stehenní kýla
  • Ventrální kýly
  • Bederní kýly
  • Pánevní kýly
 • vnitřní
  • hlavně brániční kýly
  pohled na průchod kýly tříselným kanálem

  pohled na průchod kýly tříselným kanálem

  kýlní vak zasahující do šourku

  kýlní vak zasahující do šourku

  Příčina

  Kýly v základě dělíme na vrozené a získané (vrozená kýla je přítomna již při narození, získaná se vytváří až během života)

  Vrozené jsou způsobené neúplným uzávěrem stěny břišní za vývoje. K tomu jsou náchylní zejména chlapci, kterým během nitroděložního vývoje sestupují varlata z břišní dutiny do šourku. Pokud se tato cesta – tříselný kanál – kompletně neuzavře, vzniká z ní oslabené místo, do kterého se při zvýšení nitrobřišního tlaku mohou vyklenovat břišní útroby.

  Získané mají dva předpoklady ke vzniku:

  Zvýšení nitrobřišního tlaku, např. během těhotenství, dlouhotrvající zácpy ( zvýšení tlaku při stolici ) , kašel i nachlazení. Často uváděnou příčinou, která zvyšuje nitrobřišní tlak, je namáhavá fyzická práce. Na druhé straně byly prováděny studie u vzpěračů, kteří neměli větší výskyt kýl. Proto se zdá, že fyzická námaha nemá velký podíl na vzniku kýly.

  Větší podíl se v poslední době připisuje spíše k oslabení břišní stěny. Díky naší lenosti a omezené fyzické zátěži, máme chabé břišní svalstvo a tím i celou břišní stěnu, která je tak náchylná k vyklenování. Tento stav se zhoršuje ve stáří, u podvyživených pacientů nebo např. u obrny.

  Podle toho, zda-li obsah kýlního vaku, který se vyklenul z břišní dutiny, lze opět do břišní dutiny vrátit nebo nikoli, rozdělujeme dále kýly na uskřinuté a volné. Volné kýly jsou mnohem méně nebezpečné než kýly uskřinuté. Ty vyžadují okamžité ošetření v nemocnici, protože pacient je ohrožen na životě. Po uskřinují totiž dochází k přerušení střevní pasáže, takže strávená potrava nemůže postupovat přes uskřinují dále směrem ven z těla. Rovněž je uskřinují nebezpečné kvůli prokrvení uskřinutého obsahu. Pokud je kýlní branka, tedy otvor kudy prochází kýlní vak s obsahem příliš těsný, dojde k uzavření výživných cév a postupně k odumření uskřinutého obsahu.

  Nepřímá tříselná kýla (asi 20x častěji u mužů) se projevuje jako vyklenutí, zvláště patrné ve stoje a při zvýšeném nitrobřišním tlaku. Většinou může sledovat, jak kýla postupně prochází tříselným kanálem od boku směrem ke kořeni penisu a dolů do šourku ( kýla skrotální ) nebo velkého stydkého pysku u ženy.

  Přímá tříselná kýla se objevuje většinou až kolem 50. roku života. Jen ojediněle se vyskytuje u žen. Vzniká hlavně při opakovaně zvyšovaném nitrobřišním tlaku (kašel, zácpa, obtížné močení aj.). Rozlišení mezi přímou a nepřímou kýlou většinou nebývá obtížné, z hlediska operace je však nevýznamné.

  Pupeční kýlu známe jako vyklenutí nad nebo pod pupkem. Většinou je objemově menší než tříselné kýly, ale může být stejně nebezpečná. Pupeční kýlu rozdělujeme stejně jako všechny ostatní kýly na vrozenou a získanou. Vrozená bývá způsobena neúplným uzavřením pupku, přes který se poté postupně vyklenuje kýlní obsah. Získaná může být spojena s obezitou, těhotenstvím, s rozestupem přímých břišních svalů apod.

  Léčení

  Při léčení kýly můžeme do jisté míry postupovat konzervativně. Většina kýl je volných, tzn. že lze volně vrátit obsah kýlního vaku zpět do břišní dutiny. Hrozí zde jen nebezpečí poranění střevních kliček při neopatrných manévrech se střevními kličkami a druhým nebezpečným je vytvoření tzv. nepravého navrácení, kdy se obsah kýlního vaku ocitne mezi břišními svaly.

  Mezi pacienty jsou rozšířeny tzv. kýlní pásy, které mohou pomoci, ale v zásadě se nesetkáváme s vyléčením pomocí těchto pomůcek.

  Pro možnost výše uvedeného nebezpečí je daleko vhodnější operační řešení kýl. Pokud je to možné, operujeme kýly plánovaně, kdy jsou všechna rizika operace snížena. Jen v případě uskřinují je nutná operace akutní.

  Princip operace spočívá ve vypreparování kýlního vaku, jeho otevření a ověření výživy orgánů v něm uložených. Nejeví-li tkáně známky špatného prokrvení, mohou být zasunuty do dutiny břišní, v opačném případě musí být odstraněny.

  Komplikace

  Nejzávažnější komplikací kýl, jak jsme se již zmínili dříve, je jejich uskřinutí, při kterém obsah kýlního vaku je sevřen tlakem kýlní branky a nemůže být reponován do břicha. Jsou-li stištěny i cévy, propadá uskřinutý orgán postupnému odumření, což v případě postižení střevní kličky vede ke sněti (gangréně) s následnou střevní neprůchodností, proděravěním a povšechným zánětem břišní dutiny. Rozpoznání uskřinutí musí být proto včasné a vyžaduje okamžité operativní léčení. Uskřinutí se nejčastěji projeví typickými známkami střevní neprůchodnosti (bolest, zvracení, porucha střevní činnosti).

Sdílej příspěvek

Komentář (1)

Opustit komentář