Krevní transfúze

1. je nutné zajistit správný odběr a označit vzorek krve před odesláním na hematologické oddělení, to zajišťuje obvykle sestra za kontroly lékaře.

2. Transfuzní stanice určí před trasnfuzí krevní skupinu příslušného pacienta dříve popsanými zkouškami.

3. Transfuzní stanice pak potvrdí kompatibilitu krve dárce a příjemce, křížovou zkouškou a to dvojím křížovým pokusem, velkým a malým. U velkého křížového pokusu se mísí krvinky dárce s plazmou příjemce, u malého křížového pokusu krvinky příjemce s plazmou dárce. Provede se vyšetření na Rh pozitivitu a negativitu.

4. Po tomto výkonu odešle tranfuzní stanice krev na příslušné oddělení, kde lékař a sestra zkontrolují krevní skupinu na konzervě a data pacienta a zaznamenají u něj tlak a puls.

5. Těsně před začátkem transfuze se provede biologická zkouška (biologický pokus), kdy se pacientovi podává z krevní konzervy 10-20 ml krve, počká se 2-5 minut zda se neobjeví nežádoucí reakce, což je především sérová nemoc. Tento biologický pokus se musí opakovat ještě dvakrát.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář