Krev

Krev je součástí mimobuněčné (extracelulární) tekutiny, a to tekutiny intravasální, to znamená tekutiny, která protéká cévami. Je to suspenze buněčných elementů ( červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky) v krevní plazmě. Krev je tedy tekutá tkáň složená z buněčných elementů a z plazmy. Celkový objem krve je 4.5 až 6 litrů a tvoří 6 až 8 % celkové tělesné hmotnosti; přitom je jí relativně více u mužů. Větší krevní objem je u obyvatel vyšších nadmořských výšek, dále u trénovaných osob a u osob s patologickými změnami. Důležitý je podíl tzv. formovaných elementů, to znamená červených a bílých krvinek a krevních destiček v plazmě. Tento podíl – především erytrocytů – se nazývá hematokrit a jeho hodnota je u mužů 39 – 49, u žen 36 – 46. Vyšší je u novorozenců, kde má hodnotu 60.

Funkce krve

Základní funkcí krve je transport (přenos) různých látek, především dýchacích plynů, kyslíku a oxidu uhličitého (O2 a CO2), mezi tkáněmi a plícemi. Plyny se přenášejí jednak ve formě rozpustné a jednak ve formě vázané na hemoglobin. Krev přenáší látky důležité pro výživu, tuky, cukry a bílkoviny a různé biokatalyzátory jako vitamíny, hormony a enzymy. Krev se zúčastní i na vylučování některých látek tím, že je přenáší do míst kde jsou vylučovány, především do ledvin, do jater a do plic. Významnou funkcí krve je udržovaní acidobazické rovnováhy různými pufry, především bikarbonáty, dále hemoglobinem, fosfáty a bílkovinami. Krev má i funkci obrannou, protože v ní kolují látky, které jsou důležité pro imunitní funkci krve, především gamaglobuliny, dále interleukiny, C-protein a další látky. Krev se zúčastní i na termoregulaci.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář