1. díl – křečové žíly, varixy

1. díl – křečové žíly, varixy

Varixy, křečové žíly nebo také lidově křečáky se jako onemocněni začalo hojně vyskytovat až s příchodem civilizace. Jeho vznik odhadujeme do doby, kdy člověk přestal běhat po čtyřech a začal chodit po dvou. Naše tělo se ještě nedokázalo přizpůsobit této změně, a tak krevní tlak působící v žilách dolních končetin se díky vzpřímené postavě zvýšil natolik, že žíly nejsou schopny plnit kvalitně svou funkci a dochází k jejich nedostatečnosti, tzv. žilní insuficience.

Historie

Onemocnění žil dolních končetin je tedy nemocí civilizační. Nutno podotknout, že výskyt tohoto onemocnění je stále častější a častější. Jak jsme uvedli výše, varixy jsou vlastně staré jako lidstvo samo. Proto se o jejich přítomnosti můžeme dočíst již v egyptských papyrech a středověkých lékařských spisech. To nám dokazuje četnost křečových žil v tehdejší době. Není proto divu, že učenci středověku se snažili proti křečovým žilám bojovat. Všimli si, že pomáhá obvázání končetin obinadlem, což také doporučovali. Z pohledu současné medicíny to bylo doporučení pro léčbu křečových žil správné.

Anatomie

Zatímco u tepenného systému uzávěr jedné tepny může a často způsobí značný problém pro organismus ( např. infarkt ), žilní systém má bohatou strukturu a tak uzávěr jedné žíly, pokud se nejedná o žílu kmenovou, nezpůsobí vážnější potíže. V zásadě rozeznáváme 2 žilní systémy: povrchový a hluboký. Povrchní systém žil dolních končetin je právě ta složka, ve které probíhá vznik varixů. Povrchní systém můžeme vidět pod kůží, zatímco hluboký systém vidět nelze. Většina žil hlubokého systému doprovází své příslušné tepny. Mezi oběma systémy existují spojky. Proto, při uzávěru žily jednoho systému, může krev proudit směrem k srdci systémem druhým.

žilní systém dolních končetin

žilní systém dolních končetin

Příčina vzniku

Vraťme se opět k našim předkům. Když jsme ještě běhali po čtyřech, ruce i nohy byly ve stejné výši a trup souběžně s povrchem zemským. Srdce se výškově nacházelo nad končetinami, stejně daleko od prstů na nohou i od prstů na rukou. Jakmile jsme se postavili, srdce se dostalo o téměř celou délku trupu výš, což mělo za následek poměrně značné zvýšení tlaku v dolních končetinách. Horní končetiny tolik netrpěly, jelikož jejich pozice vzhledem k srdci zůstala nezměněná. Již dříve vymyslelo tělo systém žilních chlopní, které zabraňují zpětnému toku krve. Když je žíla zdravá, dobře fungující, chlopeň nedovolí, aby se krev, proudící z dolních končetin, díky gravitaci, přes chlopně vracela. V případě, že žíly a jejich chlopně nepracují tak, jak by měly, nastane situace, že chlopeň se stane tzv. insuficientní, čili nedostatečnou a krev může téci i zpětně. Krev se poté hromadí u nejbližší zdravé chlopně a vzniká tak klasický obraz varixu, křečové žíly dolní končetiny.

Důvodem ke vzniku nedostatečnosti žil může být zánět, roztažení žíly, ale příčina může být rovněž vrozená – vrozená méněcennost žilní stěny. Ke vzniku varixů přispívá obezita, dlouhodobé stání, i sezení, nedostatek pohybu. Svou roli rovněž hraje věk, pohlaví, počet těhotenství a možná další faktory, které ještě neznáme.

zdravá žíla se zdravou chlopní, která nepropustí zpětný chod krve

zdravá žíla se zdravou chlopní, která nepropustí zpětný chod krve

žilní nedostatečnost - krev může proudit oběma směry

žilní nedostatečnost – krev může proudit oběma směry

Příznaky

Varixy, křečové žíly dolních končetin, jsou patrné na první pohled a mnohdy i na první pohmat. Můžeme si všimnout prosvítání žilní kresby pod pokožkou, vinoucích se ztluštělých žil, které jsou hmatné při lehkém dotyku pokožky. Dotyk může být navíc bolestivý. V prvních stádiích onemocnění nalézáme pouze tzv. metličky, neboli drobounké žilky. Pokud jsou tyto žilky poskládány do sítí ale bez jasných uzlů, nazýváme je retikulární varixy. V tomto stádiu jsou křečové žíly spíše kosmetickým problémem.

V dalších stádiích si už pacienti stěžují na pocit těžkých nohou, lehkou unavitelnost a hlavně, jak už vlastní název onemocnění říká, křeče dolních končetin. Jak jsme psali výše, onemocnění souvisí s vysokým tlakem v dolních končetinách při stání, proto i všechny projevy křečových žil se zvýrazňují při dlouhodobém stání a maxima dosahují k večeru, po celodenní únavě. Rovněž se příznaky zhoršují v letních měsících a někdy při menstruaci. Postupně se přidávají otoky končetin, hlavně kolem kotníků a dále změna charakteru kůže, která je tvrdší a díky ukládání pigmentu začíná kůže hnědnout. Když si člověk končetiny vyloží na stůl nebo na pohovku, dojde ke zmírnění bolestí. Vážnou komplikací pokročilých křečových žil jsou bércové vředy.

1.díl – křečové žíly, varixy
2.díl – křečové žíly, varixy

 

Sdílej příspěvek

Komentář (1)

Opustit komentář