Konzervativní terapie obstrukční spánkové apnoe

Konzervativní terapie obstrukční spánkové apnoe

zahrnuje v indikovaných případech stomatologickou léčbu aparáty, které do jisté míry umožňují aktivní předsunutí dolní čelisti. Jsou vyráběny na základě modelů pacientových zubů získaných otiskem, jejich nevýhodou je bolestivost čelistních kloubů. Užívá se především u lehkých forem OSA ( obstrukční spánkové apnoe).

Léčba medikamenty je u OSA bez většího efektu. Je však důležitá řádná léčba přidružených chorob, které mohou mít vliv na OSA a na noční dušnost (onemocnění štítné žlázy, srdeční selhávání, z plicních onemocnění nejčastěji chronická obstrukční plicní nemoc, průduškové astma a plicní fibrózy). Ve spolupráci s ORL je nutno léčit zhoršenou nosní průchodnost u alergií a chronické rýmy k zajištění volného průchodu vzduchu nosem.

Trvalé přetlakové dýchání (CPAP – continuous positive airway pressure) je metodou volby léčby OSA. Jde o trvalý přetlak aplikovaný nosní (méně často celoobličejovou) maskou do dýchacích cest, který zabraňuje vibraci a sevření ochablých stěn hltanu. CPAP působí jako „vzdušná dlaha“ v dýchacích cestách. Masky jsou na trhu k dispozici v různých tvarech a velikostech, aby byla možnost dle tvaru a velikosti nosu a obličeje vybrat individuálně nejvhodnější masku. Tlak vzduchu potřebný k odstranění apnoických pauz se stanovuje individuálně pro každého pacienta. Zjišťuje se prostřednictvím autoCPAPu (automaticky titrující CPAP) v průběhu tří nocí s určením průměrného tlaku, který se nastaví na CPAP pro pravidelné domácí používání. Principem autoCPAPu je postupně se zvyšující přetlak při opakovaní apnoí, hypopnoí, omezení dýchání nebo chrápání. Možnost postupného zvyšování přetlaku usnadňuje usínání se CPAP. Taktéž je možno doplnit CPAP zvlhčovačem, který zvlhčuje vdechovaný vzduch. Pacient CPAP používá v doma každou noc, při řádně užívané léčbě nevzniká důvod k pracovnímu omezení. Tuto léčba pacientům hradí zdravotní pojišťovna za předpokladu splnění schvalovacích kritérií, na jejichž podkladě je přístroj schválen revizním lékařem pojišťovny. V některých případech se používá složitější dvojúrovňový přetlak v dýchacích cestách (BiPAP – dvojúrovňový přetlak v dýchacích cestách), kdy je rozdílná výše tlaku při nádechu a výdechu.

Léčba pomocí CPAP snižuje jak nemocnost, tak úmrtnost pacientů a výrazně zvýší kvalitu jejich života. Léčba CPAP je celosvětově rozšířená metoda a v České republice se užívá od roku 1994.

Autor:

MUDr. Milada Hobzová, Ph.D.

Literatura:

 ŠONKA, K. a kol. Apnoe a další poruchy dýchání ve spánku. Grada Publishing, 2004, 247 s.

NEVŠÍMALOVÁ, S., ŠONKA, K. et al. Poruchy spánku a bdění. Galén, 2007, 345 s.

TKÁČOVÁ, R. Spánkové apnoe a ochorenia kardiovaskulárného systému. Galén, 2006, 194 s.

HOBZOVÁ, M. Spánková medicína v pneumologii. Obstrukční spánková apnoe. Postgraduální medicína, 2011; 13: 666-672.

HOBZOVÁ, M., NAKLÁDALOVÁ, M., KOLEK, V. Syndrom obstrukční spánkové apneo a zdravotní způsobilost k práci. Pracov Lék, 2008; 60: 17-21.

HOBZOVÁ, M. Syndrom obstrukční spánkové apnoe. Interní medicína pro praxi, 2010; 12: 148-151.

McNICHOLAS, W.T., BONSIGNORE, M., R. Sleep apnoea. European Respiratory Monograph 50, ERS Journals Ltd., Sheffield, 2010, 423s.

KLOZAR, J. Jak odstranit chrápání? Intern Med 2011; 13: 51-53

BRADLY, T.,G., FLORAS, J.,S. Obstructive sleep apnoea and its cardiovascular

consequences. Lancet, 2009; 373: 82-93.

 

 

Sdílej příspěvek

Opustit komentář