Kalcitropní hormony: Parathormon

Kalcitropní hormony: Parathormon

Parathormon

Tento polypeptid o 84 aminokyselinách je nejdůležitějším regulátorem kalcémie. Je tvořen ve čtyřech příštítných tělíscích (glandula parathyreoidea), která jsou uložena na zadní straně štítné žlázy. Hlavním úkolem parathormonu je rychlé zvýšení hladiny vápníku v krvi a její udržování.

Účinky parathormonu:

  • zvyšuje resorpci kalcia z kostí
  • zvyšuje zpětné vstřebávání kalcia v ledvinách
  • snižuje vstřebávání fosfátů v ledvinách
  • v ledvině působí na přeměnu neaktivního metabolitu vitaminu D na aktivní

Sekrece parathormonu je řízena jednoduchou negativní zpětnou vazbou podle hladiny kalcia v krvi.

Poruchy sekrece parathormonu.

Snížení sekrece parathormonu – hypoparathyreóza – se projevuje sníženou hladinou kalcia v plazmě a v důsledku toho zvýšenou nervosvalovou dráždivostí (hypokalcemická tetanie, jedním z prvních projevů jsou karpopedální spasmy, neboli křeče svalů ruky a nohy). Stejný obraz má pseudohypoparathyreóza, tedy stav necitlivosti cílových tkání na parathormon. (Hladina parathormonu je normální či zvýšená.)

Zvýšená sekrece parathormonu – hyperparathyreóza – se projevuje zvýšenou hladinou kalcia v plazmě, snižováním množství kalcia ve tkáních (vystupňovaná resorpce kostí vede k častým zlomeninám a osteoporóze), a zvýšeným vylučováním kalcia do moči (tvorba vápenných močových kaménků).

Sdílej příspěvek

Opustit komentář