Jaký podíl žen se po mastektomii rozhodne pro rekonstrukci

Jaký podíl žen se po mastektomii rozhodne pro rekonstrukci

Ne všechny ženy se po mastektomii rozhodnou pro mamární rekonstrukci. Jaký podíl z nich tak učiní, nelze jednoduše určit. Čísla se liší v různých částech světa a nebývají ani přesně známa.

Nejrozšířenější jsou mamární rekonstrukce v USA. Ve věku okolo 60 let tam podstoupí rekonstrukci přibližně polovina pacientek. V mladších věkových kategoriích volí ženy rekonstrukce častěji, starší pacientky se zpravidla spokojí s epitézou. Náhrady prsu jsou rovněž rozšířené ve vyspělých zemích západní Evropy, Jižní Ameriky, Afriky či Asie. Také ve střední a východní Evropě přibývá pacientek, které se nechtějí smířit s životem bez prsu.

Důležitým předpokladem pro úspěšnou náhradu prsu je dostatek informací a zdravotnický systém, který rekonstrukce pacientkám umožňuje.

Autor:

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Oddělení chirurgické onkologie

Masarykův onkologický ústav

Sdílej příspěvek

Opustit komentář