Jak se onemocnění obstrukční spánkové apnoe projevuje

Jak se onemocnění obstrukční spánkové apnoe projevuje

OSA (obstrukční spánková apnoe) je sice onemocnění, které se projevuje ve spánku, ale následky této spánkové poruchy dýchání jsou přítomny i v bdělém stavu. Příznaky proto můžeme rozdělit na noční a denní.

Z nočních příznaků je typické chrápání a apnoické/hypopnoické pauzy, probouzení se s pocitem nedostatku dechu a lapání po dechu, neklidný spánek, může se vyskytnout častější noční močení (u dětí často i pomočování), velmi častá mikroprobouzení (několikasekundové probuzení), noční pocení, nepravidelný srdeční puls, pacienti s OSA mohou také trpět nespavostí, která je navozena opakovaným nočním buzením ve spánku.

Z denních příznaků bývá ranní únava s pocitem nevyspání a neosvěžení se spánkem, bolesti hlavy a suchost v ústech a krku. Nejčastější je nadměrná denní spavost a usínání při monotónní činnosti jako důsledek opakovaných mikroprobuzení a rozčlenění spánku. Nezřídka se vyskytují i mikrospánky, které mohou způsobit úrazy a dopravní nehody (je udávané až sedmkrát vyšší riziko dopravní nehody). Dochází k poruše soustředění, zhoršení výbavnosti paměti, snížení intelektuálních schopností a zhoršení pracovního výkonu, k depresivnímu ladění, mohou být i změny osobnosti. Častěji než v běžné populaci se také vyskytuje pálení žáhy a poruchy potence. Tíže příznaků OSA často odpovídá množství apnoických/hypopnoických pauz v průběhu spánku. Velmi důležitým aspektem OSA je zhoršení kvality života těchto pacientů. Přestože pacienti mají významné dechové problémy v průběhu spánku, většinou u nich nejsou zjišťovány dechové obtíže v bdělosti.

Autor:

MUDr. Milada Hobzová, Ph.D.

Literatura:

HOBZOVÁ, M., NAKLÁDALOVÁ, M., KOLEK, V. Syndrom obstrukční spánkové apneo a zdravotní způsobilost k práci. Pracov Lék, 2008; 60: 17-21.

HOBZOVÁ, M. Syndrom obstrukční spánkové apnoe. Interní medicína pro praxi, 2010; 12: 148-151.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář