Jádro – nucleus

V buněčném jádře je deponována genetická informace buňky. Oproti buněčné cytoplazmě je ohraničeno jadernou membránou. Jeho tvar i velikost závisí na tvaru a funkci příslušné buňky. Některé specializované buňky , například erytrocyty, jsou bezjaderné a ztratily schopnost reprodukce (např. neurony).

Z funkčně morfologického hlediska lze jádro rozdělit na 3 základní komponenty:

1) jadernou membránu

2) chromatin

3) jadérko

Sdílej příspěvek

Opustit komentář