IX. díl – Rakovina tlustého střeva a konečníku

IX. díl – Rakovina tlustého střeva a konečníku

Česká republika patří mezi země, kde se rakovina tlustého střeva a konečníku, odborným názvem kolorektální karcinom, vyskytuje mimořádně často. Proto pokládáme za velmi prospěšné Vás seznámit blíže s tímto onemocnění v článku, který s laskavým svolením autorů přebíráme ze serveru www.linkos.cz.
IX.díl – další péče po ukončení léčby karcinomu

 

Co se děje po ukončení léčby?

Dispenzarizace

Bohužel nelze nikdy na 100 % zajistit, že se nádorové onemocnění nemůže znovu vrátit. Odpovídající léčbou lze toto riziko pouze výrazně snížit. Po ukončení takovéto protinádorové léčby je proto nutné, aby byl pacient pravidelně sledován – dispenzarizován. Je tak možno včas zachytit případný návrat nemoci (rekurenci). Onemocnění se může vrátit ve formě lokální recidivy, to znamená, že nádor znovu vznikne v oblasti, kde byl původně. Mohou se také objevit vzdálené metastázy, nejčastěji v plicích nebo v játrech. Časným znamením návratu nemoci může být laboratorní vzestup nádorových markerů. S postupujícím časem od ukončení léčby se riziko rekurence snižuje, tedy i intervaly pravidelných kontrol se prodlužují. Schéma pravidelných vyšetření určuje ošetřující onkolog. Patří mezi ně vyšetření nádorových markerů, ultrazvuk jater, rtg plic, koloskopické vyšetření a další vyšetření podle zvážení lékaře.

Stomická péče

Pacienti s kolostomií jsou trvale v péči ambulance specialistky na péči o kolostomie (stomasestry). Sestra kontroluje tvar, barvu, velikost a průchodnost stomie a okolí stomie. Podle aktuálního stavu stomie navrhne změnu pomůcek, ochranných a čistících prostředků. Sledování stomasestrou vede k časnému odhalení komplikací. Komplikace řeší stomasestra sama nebo ve spolupráci s lékařem.

Lázeňská léčba

Po ukončení komplexní protinádorové léčby může mít pacient prospěch z lázeňské léčby. Předpokladem je, že u něj nejsou žádné známky nádorového onemocnění, že je tedy v kompletní remisi. Lázeňskou léčbu navrhuje ošetřující onkolog.

Co když se nádor vrátí?

Může se stát, že se nádorové onemocnění znovu objeví, dojde k rekurenci onemocnění. Před rozhodnutím o léčbě je nutné podrobné vyšetření s cílem zjistit rozsah nádorového postižení.

Většinou je prováděn ultrazvuk břicha nebo CT břicha, rentgen plic, vhodná může být koloskopie. V individuálních případech pomůže ke stanovení přesného rozsahu onemocnění vyšetření PET. Je nutné zjistit, zda je možné metastázy chirurgicky odstranit. Týká se to hlavně metastáz jaterních a plicních, operovat lze ale i lokální recidivy onemocnění (např. nádor střeva v jizvě po předchozí resekci nádoru). Operace metastáz je vhodná jen pokud je jejich počet malý a lze je chirurgicky odstranit všechny. V některých případech je možné metastázy operovat až po jejich zmenšení po předchozí chemoterapii. Chirurgickým odstraněním metastáz se zvyšuje šance na uzdravení.

Jednotlivé metastázy je také možno zničit tzv. radiofrekvenční termoablací. Při této metodě je do metastázy zavedena speciální jehla a následně dochází k zahřátí metastázy a tím k její likvidaci. Obvykle jsou takto léčeny metastázy v játrech. Termoablaci lze provádět v lokální anestezii pod kontrolu CT (výpočetní tomografie), je možné ji použít i během operace. Méně používanou metodou je kryoterapie, kdy jsou metastázy ničeny mrazem speciální sondou.

Chirurgická léčba je téměř vždy doplněna chemoterapií.

Chemoterapie je základní metodou v terapii metastatického kolorektálního karcinomu. Může být kombinována s cílenou biologickou léčbou monoklonálními protilátkami (bevacizumab, cetuximab). V pravidelných intervalech je nutné přešetření k zhodnocení účinnosti chemoterapie. Pokud se onemocnění nepodaří zastavit a dojde ke zhoršení nemoci, je většinou nutné změnit chemoterapii. Protinádorová léčba je kombinována s léčbou podpůrnou (léčba nevolnosti, nechutenství, bolesti).

V některých případech by chemoterapie byla pro nemocného nepřiměřeně zatěžující nebo dochází ke zhoršování nemoci i po změně chemoterapie. V takovém případě je nutné se soustředit na léčbu příznaků (symptomů) onemocnění. Snahou je zvládnout projevy onemocnění tak, aby ovlivňovaly kvalitu života nemocného co nejméně. Je to např. léčba bolesti, patří sem ale i třeba péče o psychický stav nemocného.

autoři:
MUDr. Igor Kiss
MUDr. Jiří Tomášek
(FN Brno – Bohunice) recenzent:
MUDr. Ilona Kocáková(MOU Brno)
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (ČOS ČLS JEP)

Odkazy na další díly článku o kolorektálním karcinomu

I.díl co je to rakovina tlustého střeva a konečníku

II.díl příčiny a projevy kolorektálního karcinomu

III.díl snížení rizika onemocnění rakovinou

IV.díl stádium karcinomu tlustého střeva a konečníku

V.díl diagnostika kolorektálního karcinomu

VI.díl možnosti léčby rakoviny tlustého střeva

VII.díl přehled léčiv používaných k léčbě nádoru tlustého střeva a konečníku

VIII.díl nežádoucí učinky protinádorové léčby u nádoru tlustého střeva

IX.díl další péče po ukončení léčby karcinomu

Sdílej příspěvek

Komentář (1)

Opustit komentář