IV. díl – Rakovina tlustého střeva a konečníku

IV. díl – Rakovina tlustého střeva a konečníku

Česká republika patří mezi země, kde se rakovina tlustého střeva a konečníku, odborným názvem kolorektální karcinom, vyskytuje mimořádně často. Proto pokládáme za velmi prospěšné Vás seznámit blíže s tímto onemocnění v článku, který s laskavým svolením autorů přebíráme ze serveru www.linkos.cz.
IV.díl – stádium karcinomu tlustého střeva a konečníku

Co je to stádium nádorového onemocnění?

V případě, že je karcinom ve střevě nebo v konečníku prokázán, je nutné zjistit rozsah onemocnění, tedy jeho stádium. Jinak řečeno – určuje se pokročilost onemocnění. Čím je stádium vyšší, tím je onemocnění pokročilejší. Podle rozsahu onemocnění je teprve možné volit vhodnou léčbu.

Ve velmi časném stádiu je nádor omezen jen na sliznici střeva, postupně pak může pronikat celou stěnou střeva. V dalším stádiu se nádorové buňky mohou dostat do okolních lymfatických uzlin. V nejvyšším stádiu onemocnění pak dochází ke vzniku vzdálených metastáz. Ty se objevují nejčastěji v játrech a plicích. Samotná velikost nádoru střeva neurčuje stádium onemocnění. I v případě velkého nádoru může jít o nízké stádium onemocnění. Bohužel ale může v jiném případě naopak dojít ke vzniku metastáz, i když je nádor střeva velmi malý. Každý nádor se může chovat trochu jinak. Je to dáno odlišnou genetickou výbavou nádorových buněk u různých jedinců.

Stádia kolorektálního karcinomu (zjednodušeně)

stádium 0     Nádor je omezen pouze na sliznici střeva.
stádium I      Nádor se ze sliznice střeva dostává do hlubších vrstev stěny střeva.
stádium II     Nádor může prorůstat celou stěnou střeva případně až do sousedních orgánů, nešíří se však do okolních uzlin a nejsou vzdálené metastázy.
stádium III   Kromě stěny střeva nebo konečníku došlo k rozšíření nádoru do okolních uzlin, nedošlo však ke vzniku vzdálených metastáz.
stádium IV    Došlo ke vzniku metastáz, nejčastěji v játrech nebo v plicích.

autoři:
MUDr. Igor Kiss
MUDr. Jiří Tomášek
(FN Brno – Bohunice) recenzent:
MUDr. Ilona Kocáková(MOU Brno)
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (ČOS ČLS JEP)

Odkazy na další díly článku o kolorektálním karcinomu

I.díl co je to rakovina tlustého střeva a konečníku

II.díl příčiny a projevy kolorektálního karcinomu

III.díl snížení rizika onemocnění rakovinou

IV.díl stádium karcinomu tlustého střeva a konečníku

V.díl diagnostika kolorektálního karcinomu

VI.díl možnosti léčby rakoviny tlustého střeva

VII.díl přehled léčiv používaných k léčbě nádoru tlustého střeva a konečníku

VIII.díl nežádoucí učinky protinádorové léčby u nádoru tlustého střeva

IX.díl další péče po ukončení léčby karcinomu

Sdílej příspěvek

Komentáře (6)

Opustit komentář