II. díl – Zhoubný nádor u žen v České republice

II. díl – Zhoubný nádor u žen v České republice

Tento článek se komplexně zabývá výskytem, rizikovými faktory, prevencí, přesnou diagnostikou a všemi možnostmi léčby zhoubného nádoru prsu u žen. Text přepisujem s laskavým svolením autorů. Další zajímavé onkologické texty najdete na www.linkos.cz. Text je rozdělen do jednotlivých tématických celků.
II.díl – rizikové faktory ovlivnění nádoru prsu

 

Prokázané rizikové faktory

Pohlaví

Největším rizikem je jednoduše být ženou. Muži mohou také onemocnět zhoubným nádorem prsu, ale je to velmi vzácné.

Věk

Riziko vzniku zhoubného nádoru prsu se zvyšuje se zvyšujícím se věkem. Nejčastější výskyt je mezi 50. a 60. rokem života.

Výskyt nádorů v rodině a genetické faktory

Riziko zhoubného nádoru prsu je větší mezi ženami, jejichž pokrevní příbuzné onemocněly touto nemocí. Příbuzní mohou být z matčiny ale i otcovy strany. Pokud má zhoubný nádor prsu matka, sestra či dcera, je riziko onemocnění skoro dvojnásobné než u ostatní populace.

Okolo 5 % až 10 % zhoubných nádorů prsu může vzniknout na základě dědičné dispozice. Dnes jsou genetici schopni vyšetřit určité geny a odhalit případnou poruchu jejich funkce. Je známo, že ženy, které zdědily chybu v genu BRCA1 nebo BRCA2, mají mnohonásobně vyšší riziko onemocnění nádorem prsu nebo vaječníku než ostatní populace. Jsou známy ještě další geny, které mohou při poškození být příčinou vyššího rizika vzniku nádorů. U rodin s výskytem nádorů prsu nebo vaječníků u dvou a více blízkých příbuzných, kdy alespoň jedna z žen onemocněla v časném věku pod 50 let, je vysoké podezření na dědičnou poruchu některého genu.

Osobní dispozice

U ženy se zhoubným nádorem v jednom prsu je vyšší riziko vzniku zhoubného nádoru v druhém prsu.

Etnikum

Bělošky jsou tímto onemocněním ohroženy více něž afro-americké ženy. Afroameričanky však na tuto nemoc častěji umírají. U asiatek a hispánek je riziko zhoubného nádoru prsu nejmenší.

Léčba zářením v předchozím období

U žen, které byly v dětství nebo mládí léčeny zářením (např. pro jiné zhoubné onemocnění, jako je zhoubný nádor mízních uzlin tzv. Hodgkinova nemoc), je riziko zhoubného nádoru prsu významně vyšší.

Biopsie v předchozím období

U žen, u kterých byla v minulosti provedena biopsie z prsu (odběr tkáně na histologické vyšetření) a u kterých byly v prsní tkáni nalezeny určité změny, mohou mít mírně vyšší riziko vzniku zhoubného nádoru prsu.

Menstruační doby

U žen, které začaly časně menstruovat (před 12. rokem) a u nichž menopauza nastala po 50. roce, je riziko zhoubného nádoru prsu trochu vyšší. Totéž platí pro ženy, které neměly děti nebo které měly první dítě až po 30. roce svého života.

Hormonální substituční léčba

(užívání ženských pohlavních hormonů za účelem snížení potíží v přechodu). Některé studie předpokládají, že dlouhodobá hormonální substituční léčba (více než 5 let) za účelem zmírnění klimakterických potíží může mírně zvýšit riziko vzniku zhoubného nádoru prsu. Vyšší riziko znamená kombinovaná hormonální substituční léčba (estrogeny a gestageny, které se podávají v případě, že má žena dělohu) proti samotné léčbě estrogeny (které lze podávat pouze ženám, které dělohu nemají).

Antikoncepční pilulky

Stále není jasné, jaký vliv mohou mít antikoncepční pilulky na rakovinu prsu. Poslední studie zjistily mírně zvýšené riziko u žen užívajících antikoncepční pilulky. U ženy, které je přestaly brát před deseti a více lety, je riziko stejné, jako by je nikdy neužívaly. Antikoncepce však na druhé straně snižuje riziko vzniku zhoubného nádoru vaječníku asi o 50 %. Každá žena by měla rizika i přínosy antikoncepce v tabletách probrat se svým lékařem.

Kladný vliv kojení

Některé studie předpokládají, že kojení, pokud trvá 1,5 až dva roky, může mírně zmenšit riziko zhoubného nádoru prsu. Jiné studie nenašly žádné spojení mezi kojením a rizikem zhoubného nádoru prsu.

Alkohol

Pití alkoholu může znamenat zvýšené riziko vývinu zhoubného nádoru prsu. U žen, které vypijí jednu skleničku alkoholického nápoje denně, je zvýšení rizika nepatrné. U žen, které denně vypijí 2 až 5 skleniček, je riziko asi 1,5krát větší oproti abstinujícím ženám. Onkologická společnost doporučuje omezit pití alkoholických nápojů.

Strava

Může být určitá souvislost mezi nadváhou a rizikem zhoubného nádoru prsu, zvláště pro ženy po menopauze (po přechodu). Onkologická společnost doporučuje udržovat si zdravou váhu a omezit požívání vysoce mastných jídel, zejména živočišných tuků.

Cvičení

Cvičení a zhoubný nádor – to je zcela nová oblast výzkumu. Některé studie předpokládají, že cvičení v mládí může poskytnout celoživotní ochranu před zhoubným nádorem prsu. Dokonce mírná tělesná aktivita v dospělosti by mohla snížit riziko zhoubného nádoru prsu.

Faktory, které neovlivňují riziko zhoubného nádoru prsu

Umělé přerušení těhotenství

Poslední rozsáhlé výzkumy svědčí o tom, že umělé přerušení těhotenství nezvyšuje riziko zhoubného nádoru prsu. Rovněž se neprokázala žádná přímá souvislost mezi samovolnými potraty a zhoubným nádorem prsu.

Kouření

Zatímco přímý vliv kouření na zhoubný nádor prsu nebyl dokázán, kouření celkově škodí zdraví, zvyšuje riziko mnoha jiných zhoubných nádorů a srdečních onemocnění.

Životní prostředí

Výzkumy dosud jasně neprokázaly vliv znečištěného životního prostředí (například pesticidy) na vznik zhoubného nádoru prsu.

Antiperspiranty (prostředky proti pocení) a podprsenky

Na internetu se šíří zprávy, které předpokládají, že antiperspiranty a podprsenky brání oběhu mízy a zvyšují tak riziko zhoubného nádoru prsu. Neexistují žádná fakta, která by podporovala podobnou domněnku.

Odkazy na další díly článku o zhoubném nádoru prsu

 

autoři:
MUDr. Katarína Petráková,
Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

(Masarykův onkologický ústav Brno, www.mou.cz)
recenzent:
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
(ČOS ČLS JEP)

Sdílej příspěvek

Komentáře (4)

Opustit komentář