Histologie

Histologické vyšetření je jedno ze základních medicínských vyšetření. Jeho cílem je potvrdit dané onemocnění.

Histologické vyšetření je jedno ze základních medicínských vyšetření. Je to mikroskopické vyšetření kousku tkáně, který byl odebrán z Vašeho těla. Velikost vzorku závisí na velikosti postiženého okrsku. Může se jednat o vzorek velikosti 0,5×0,5cm nebo 10x10x10cm (např. při nádoru prsu). Odběr vzorku se může uskutečnit jako plánovaný výkon v celkovém umrtvení a za hospitalizace nebo může být odběr uskutečněn jako ambulantní výkon. Cílem histologického vyšetření je posoudit odebranou tkáň a určit podle charakteristických struktur povahu onemocnění.

Po předchozí úpravě odeslaný vzorek hodnotí patolog pod mikroskopem. Zkušený odborník dokáže ze vzorku tkáně vyčíst závažnost onemocnění a event. i jeho prognózu. Na základě jeho popisu se lékař rozhoduje k další léčbě.

Výsledek je většinou znám od 7 do 10 dní po odběru. O dalším léčebném či diagnostickém postupu budete informováni svým ošetřujícím lékařem.

 

Sdílej příspěvek

Opustit komentář