Golgiho aparát

Golgiho komplex je tvořen lamelami a cisternami naplněnými cytoplazmou prostou ribosomů. Funguje v těsné spolupráci s endoplazmatickým retikulem. Transportní vezikuly (nosiče), které se z endoplazmatického retikula odštěpují, splývají s povrchem Golgiho aparátu, s t.zv. formujícím povrchem, který tvoří vnější, konvexní, cis stranu lamel Golgiho aparátu. Transportní látky jsou vkládány do cytoplazmatických organel – lysosomů, sekrečních váčků, peroxisomů. Tyto látky jsou ve formě sekrečních granul z Golgiho aparátu uvolňovány na konkávní, trans straně lamel, na tzv. maturačním povrchu, do cytoplazmy.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář