Fyziologie tělesných tekutin

Fyziologie tělesných tekutin

Základní látkou živého organismu je voda. Její množství kolísá ve fylogeneze, u kojenců tvoří až 85% tělesné hmotnosti, v dětství 75%, v dospělosti u mužů 63% u žen 53%. Obézní lidé mají jenom 45% vody. Distribuce vody je v tkáních nerovnoměrná. Nejvíce vody je ve svalové tkáni (75%), v kůži je 72% vody. Nejméně vody obsahují kosti ( 22% ) a tuková tkáň ( pouze 10% ). Proto je nízký obsah vody u obézních lidí. Vůbec nejmenší obsah vody má zubní sklovina – ( 2% ). Samozřejmě že toto je distribuce veškeré vody.

Voda je rozdělena do dvou kompartmentů (prostorů) – intracelulárního a extracelulárního.

1. Intracelulární prostor – vnitrobuněčný – v něm je více vody – tvoří 40% tělesné hmotnosti, neboli 66% veškeré tělesné vody. U 75 kg člověka to představuje 30 l vody.

2. Extracelulární prostor – mimobuněčný – tvoří 20% celkové tělesné hmotnosti, to znamená 1/3, 33% celkové tělesné vody. Opět u 75kg člověka 15 l vody.

U žen je poměr jiný. Voda tvoří pouze 53% tělesné hmotnosti – intracelulární tekutina představuje 32% tělesné hmotnosti, extracelulární tekutina 21% tělesné hmotnosti. Nižší obsah vody u žen je způsoben tukovou tkání, které je u žen (i neobézních) vyšší procento než u mužů. Je to zejména tuková tkáň, která je v prsou a okolí ledvin.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář