Fyziologie imunitního systému

Fyziologie imunitního systému

Imunitní systém patří spolu s nervovým a endokrinním systémem k základním řídicím systémům organismu. Tyto tři systémy se stýkají a spolupracují na různých úrovních a jejich úlohou je řídit organismus jako celek.

Úkolem imunity je udržování integrity a homeostázy organismu v různých zátěžových situacích, především při infekci a jiných onemocněních (například při nádorovém bujení), významnou roli hraje i při stárnutí.

Určitá schopnost obrany se objevuje už u prvoků (pohlcení – ingesce mikroorganismu je předchůdcem fagocytózy). Hmyz má schopnost vytvářet různé virocidní, baktericidní a fungicidní látky (látky schopné zabíjet viry, bakterie a houby, které napadnou jeho organismus) a rostliny (například česnek nebo cibule) vytvářejí látky protizánětlivé. Nejdále však pokročili v imunitě obratlovci, kteří všechny tyto schopnosti v různé míře převzali a přidali specifickou imunitu.

Nejdůležitější vlastností imunity je rozeznávání vlastního od cizího, to znamená poznávání antigenu.

Antigen je komplexní molekula, rozeznávaná imunokompetentními buňkami (vyzrálými buňkami imunity) jako cizí. Aby byla molekula poznána jako antigen, musí splňovat dvě podmínky:

1. musí být dostatečně velká (pokud je příliš malá, rozezná ji organismus jako cizí až po navázání na nějaký, většinou proteinový nosič. Takováto cizorodá molekula se jmenuje hapten)

2. musí se lišit od molekul v těle (chemickým složením nebo prostorovým uspořádáním)

Jestliže látka splňuje tyto dvě podmínky, je antigenem a vykazuje tyto vlastnosti: Má schopnost vyvolat tvorbu protilátek (je imunogenní) a může s těmito protilátkami reagovat (je antigenní). Antigenem jsou většinou proteiny, ale mohou jimi být i některé glycidy a glykoproteiny, které mají cizorodé mikroorganismy na svém povrchu.

Organismus je schopný se proti organismu nesoucímu antigen bránit a používá k tomu různé prostředky. Obecně se dají rozdělit do dvou skupin:

a) prostředky nespecifické imunity

b) prostředky specifické imunity.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář