Fyziologie dýchání

Fyziologie dýchání

Pro zachování integrity organizmu je nutný trvalý přísun energie. Energie se v organizmu získává biologickou oxidací, pro kterou je nezbytný stálý přísun kyslíku do tkání. A právě obohacování krve kyslíkem a odevzdávání oxidu uhličitého je základní funkcí dýchacího systému. Plynová výměna probíhá v plicích na alveolokapilární membráně. Dobrá funkce respiračního systému je pro život nezbytná (zastavení oxygenace mozkové tkáně způsobí smrt v několika minutách). Respirační systém je však jediným, pro život nezbytným systémem, jehož funkci lze ovládat i vůlí.

Pro správnou funkci dýchání jako celku je nutná souhra několika dějů:

1. Ventilace – výměna vzduchu mezi plícemi a zevním prostředím

2. Distribuce – vedení vzduchu systémem dýchacích cest až k plicním alveolům

3. Difúze – přenos kyslíku a oxidu uhličitého přes alveolární membránu

4. Perfúze (plicní cirkulace) – specificky uzpůsobený systém průtoku krevními cévami pro přenos plynů (kyslíku a oxidu uhličitého).

Biologické oxidace probíhají v periferních tkáních a pro získávání energie je tedy navíc nutný:

5. Transport plynů krví – fyzikální a chemické děje umožňující přenos kyslíku a oxidu uhličitého krví. Buněčné dýchání jako využití kyslíku pro biologickou oxidaci v periferních tkáních.

6. Regulace dýchání – je řídící složkou respirace

Sdílej příspěvek

Opustit komentář