Funkční zkoušky ledvin

Funkční zkoušky ledvin

Funkcí ledvin je především filtrovat krev a zpětně vstřebávat látky, které pomáhají udržet krevní objem a osmolalitu, a vylučovat zplodiny. Proto biochemické vyšetření krve a moči je jedním z důležitých ukazatelů funkce ledvin.

Specifická hmotnost moči se mění v závislosti na obsahu solutů. Měří se urinometrem. Zdravá ledvina dokáže moč zkoncentrovat na specifickou váhu 1030 až 1040 a zředit až na 1001.

Test na vyšetření maximální koncentrační schopnosti ledvin: Po dvanáctihodinovém žíznění se odebírají vzorky moči a určuje se jejich osmolalita nebo specifická hmotnost. Před odebráním posledního vzorku (nejdéle po 36 hodinách žíznění) se odebere i vzorek žilní krve. Zdravý člověk vytvoří za těchto podmínek moč, jejíž měrná hmotnost je nejméně 1028, většinou je dosaženo hodnot vyšších. Zkouška se nesmí provádět u pacientů s onemocněními ledvin, horečkou nebo ledvinovými kameny.

Tvorba koncentrované moči je funkcí dřeně ledvin, proto je porušena u procesů, postihujících dřeň.

Test na vyšetření maximální zřeďovací schopnosti ledvin: Nemocný vypije během půl hodiny 1,5 litru vody nebo slabého čaje. Moč se sbírá osmkrát po půl hodině. Zdravý člověk během těchto čtyř hodin vymočí aspoň 3/4 přijatého množství tekutiny a měrná hmotnost moči klesne na hodnotu 1003.

Porucha zřeďovací funkce ledvin je poměrně vzácná, proto nás tato zkouška častěji informuje o retenci tekutin v organismu z jiných příčin.

Posouzení celkového množství funkčního ledvinného parenchymu je možno měřením glomerulární filtrace.

Glomerulární filtrace se stanovuje látkami, které se v tubulech ani neresorbují ani nesecernují, vylučují se jenom glomerulární filtrací (např. inulin nebo endogenní kreatinin). Glomerulární filtrace je pak vyjádřena clearancí těchto látek. Clearance (C) je objem plazmy, který se za časovou jednotku úplně očistí od dané látky.

Kde:    C – clearance dané látky

U – koncentrace dané látky v moči

V – objem moči

P – koncentrace dané látky v plazmě

U zdravého dospělého člověka je clearance inulinu a tedy i glomerulární filtrace 2 – 4 ml/s (tj. 120 – 240 ml/min).

Průtok krve ledvinami se měří clearancí kyseliny paraaminohippurové, tedy látky, která se kromě glomerulární filtrací vylučuje do tubulů i exkrecí.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář