Funkce krevního oběhu

Funkce krevního oběhu

Snaha o zachování stálých podmínek ve vnitřním prostředí organismu za nejrůznějších metabolických nároků a při měnících se podmínkách okolí je vlastností živých organismů. Stálost vnitřního prostředí se označuje pojmem homeostása. Oběhová soustava je jedním z jejích pilířů.

Oběhová soustava zásobuje tkáně kyslíkem, živinami, odstraňuje zplodiny látkové přeměny, pomáhá udržovat stálou koncentraci iontů, acidobasickou rovnováhu, teplotu a umožňuje předávání informací prostřednictvím aktivních látek (hormonů). Tyto úkoly jsou plněny složitým systémem uzavřeného krevního oběhu. Uzavřenost platí však jen ve smyslu objemu kapaliny, která v systému obíhá. Mezi tkáněmi a krví probíhá čilá látková výměna a složení krve, která tkáň opouští je výrazně jiné než složení krve, která do tkáně přichází.

Hnací jednotkou oběhové soustavy je srdce. Jeho možnosti přizpůsobit se nejrůznějším požadavkům organismu jsou rozsáhlé. Přesto mohou někdy nastat okolnosti, kdy srdeční činnost není schopna zajistit nároky krevního oběhu a srdce selhává. Oběh však může selhávat i z jiných příčin, např. při krevních ztrátách, při nedostatku tekutin, nebo při porušení cévního tonu.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář