Funkce chlopní

Jednosměrný průtok krve v srdci je zajišťován chlopněmi. Chlopně působí jako ventily a při poruše jejich funkce, způsobené onemocněním nebo vrozenou vadou, se zvyšuje práce pro dosažení stejného výkonu. Mohou být nahrazeny umělou chlopní – skutečným ventilem. Chlopně srdeční jsou umístěny ve vazivové tkáni, srdeční bázi, která odděluje svalovinu komor a předsíní a tvoří pevný podklad pro upnutí svalových vláken komor i síní.

Dvě poloměsíčité chlopně (semilunární) sestávají ze tří pohyblivých segmentů a mají poměrně malou plochu. Oddělují prostor velkých cév, aorty a plicní tepny (arteria pulmonalis) od dutin srdečních komor. Jedná se tudíž o chlopeň aortální a pulmonální.

Chlopně atrioventrikulární (trikuspidální a bikuspidální chlopeň) oddělují prostor srdečních síní a komor. Mají poměrně velikou plochu a při jejich uzávěru při vzestupu tlaku v komorách jsou podporovány slašinkami a papilárními svaly. Funkcí slašinek a papilárních svalů, které se upínají k volnému okraji chlopní, je udržení těsnosti chlopně během systoly, kdy se mění prostorové a tlakové vztahy uvnitř srdečních dutin. Trikuspidální chlopeň sestává ze tří částí a odděluje pravou předsíň od pravé komory. Bikuspidální chlopeň (rovněž označována jako mitrální) má pouze dvě pohyblivé plochy.

Chlopně se uzavírají pasivně působením zvýšeného tlaku v příslušné dutině. Např. při systole komor se vlivem zvýšeného tlaku v levé a pravé komoře automaticky zavírají chlopně atrioventrikulární, které jsou během diastoly komor. Uzavření semilunárních chlopní způsobuje tlak v arteriálním řečišti a k jejich otevření dojde na krátkou dobu při vypuzování krve z komor, kdy tlak v komorách převýší tlak v aortě a plicní tepně.

Jednou z častých poruch funkce chlopní je prolaps chlopně, zpravidla do předsíně. Část systolického tepového objemu je tak bez užitku pro oběh uložena v síni a srdce je objemově zatěžováno. Závažnou poruchou je i nedomykavost chlopně (insuficience), kdy se část krevního objemu vrací do prostoru s nižším tlakem. Při této poruše je srdce zatěžováno objemově. Při zúžení srdeční chlopně dochází k zmenšení plochy pro průtok krve, což představuje vyšší odpor proudící krve a vede k zvýšené tlakové zátěži srdce.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář