Formované krevní elementy – bílé krvinky

Formované krevní elementy – bílé krvinky

Formované krevní elementy jsou červené krvinky – erytrocyty, dále bílé krvinky – leukocyty a krevní destičky – trombocyty. Červených krvinek je u mužů 4.5 – 6 mil. v 1 µl, u žen 4-5.2 mil. v 1 µl. Bílých krvinek je 4-10 000 v l µl, trombocytů 150-400 000 µl. Každá skupina z těchto tří formovaných elementů má svůj zvláštní význam a postupně je v dalším výkladu probereme.

Bílé krvinky – leukocyty: je jich 4-10 000 v 1 µl krve a dělí se na dvě skupiny: granulocyty a agranulocyty. Granulocyty jsou neutrofilní, eosinofilní a basofilní podle způsobu barvení jader a podle způsobu segmentace jádra. Agranulocyty jsou lymfocyty a monocyty. Celkově je 40-70% neutrofilních leukocytů u dospělého člověka, eosinofilních leukocytů je 2-10%, basofilních 0-1%. Lymfocytů je pak 20-40%, monocytů 2-10%. Lze konstatovat, že počet leukocytů v ontogenezi klesá, novorozenec má 9-30000 leukocytů v 1 µl, dítě ve třech letech 18000, v 7 letech 15000, ve 13 letech 13000. Při zvýšení leukocytů nad 10000 v 1 µl mluvíme o leukocytóze, při snížení pod 10000 v 1 µl krve o leukopenii. Délka života leukocytů je různá, liší se od několika hodin až po 300 dní. V krvi je výskyt po dobu 1-2 hodin, vzácně 24 hodin. Leukocyty mají významnou vlastnost, která je důležitá při obraně organizmu a to schopnost fagocytózy; neutrofilní leukocyty jsou důležitou součástí nespecifického obranného systému. U žen jsou v leukocytech přítomna Baarova tělíska podle kterých se určuje sex. Eosinofily se zvyšují při alergických onemocněních, zejména autoimunitních a při rekonvalescenci. Basofilní leukocyty se rovněž zvyšují při alergických reakcích, ale také při srážení krve a při agregaci trombocytů. Jejich granula totiž obsahují heparin a histamin, látky významné při srážení krve. Z agranulocytů mají monocyty velkou fagocytární kapacitu; proto se nazývají také tkáňové makrofágy. Produkují některé důležité látky pro obranu organizmu zejména cytokiny a interleukiny.

Lymfocyty migrují z kostní dřeně, po svém vytvoření, do lymfatických orgánů a jsou nositelé specifické obranné vlastnosti krve. Při jejich nedostatku vzniká lymfopenie, jestliže poklesnou pod 5000 na 1 µl, když se jejich počet zvětší je to lymfocytóza. O lymfocytech, které se zúčastní na obranných schopnostech krve pojednáme při popisu imunitních vlastností. Jsou to zejména lymfocyty a B-lymfocyty.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář