Fibroskopie

Je vyšetřovací metoda, pomocí které lékař vyšetřuje jícen, žaludek, dvanáctník a tenké střevo.

K vyšetření se používá přístroj zvaný fibroskop. Fibroskop je dlouhá ohebná trubice, ve které se nachází vlákna vedoucí světlo a obraz. Dále obsahuje táhla, kterými lze ovládat pohyb konce fibroskopu a pracovní dutinu, přes kterou lze protáhnout celým fibroskopem speciální nástroje. Ty slouží např. k odebrání vzorku na histologické vyšetření nebo vykonání drobných chirurgických zákroků.

Ohebná trubice se zavádí ústy pomalu do hltanu, jícnu, žaludku a popřípadě tenkého střeva. Pacient je vyzván, aby trubici “spolknul”. Zdroj světla uvedené oblasti nasvítí a lékař je tak může sledovat na obrazovce monitoru.

Vyšetření se obávat nemusíte. Vyšetření je nepříjemné při úvodním vsunutí tubusu do žaludku. Další pohyby fibroskopu již tolik nevadí. Je-li nutno vyšetřit dítě, provádí se výkon v celkovém umrtvení.

Aby bylo vyšetřované pole dobře přehledné, je třeba provádět výkon nalačno. Zakázané je rovněž použití alkoholických nápojů, nevhodné je kouření. Další omezení by Vám měl říct Váš ošetřující lékař.

Po výkonu pacient vyčká cca 30min v čekárně. Podle rozsahu výkonu budete poučeni o stravování. Všeobecně se doporučuje první den pít jen čaj, event. lehké jídlo. V případě zklidňující injekce na počátku zákroku pamatujte na to, že nemůžete řídit motorové vozidlo.

 

Sdílej příspěvek

Opustit komentář