Fetální oběh

Krevní oběh plodu se liší od oběhu dítěte v postnatálním období. Rozdíl je dán malým průtokem krví v plicích a játrech plodu, protože okysličování a odkysličování krve a obohacování krve živinami se děje v placentě přestupem těchto látek do krve matky a obráceně. Srdce plodu ale odpovídá za přesun poměrně velkého množství krve do placenty. Potřebám fetálního oběhu odpovídá jeho zvláštní anatomické uspořádání. Krev, která se vrací z pupeční žíly (vena umbilicalis) prochází do ductus venosus a obchází tím játra. Krev, která vstupuje do pravé předsíně z dolní duté žíly (vena cava inferior) je nasměrována do zadní části pravé předsíně a poté přímo přes foramen ovale do levé předsíně. Tato dobře okysličená krev tudíž obchází z velké míry i plíce a vstupuje posléze do levé komory. Krev z levé komory směřuje do hlavy a horních končetin. Krev, která proudí do pravé síně z horní duté žíly (vena cava superior) je usměrněna k trikuspidální chlopni a tudíž do pravé komory. Jde o žilní krev zejména z hlavy a horních končetin, která je vedena skrz ductus arteriosus do sestupné části aorty a dvěma pupečními arteriemi do placenty, kde dojde k odevzdání kysličníku uhličitého do krve matky a k přijetí kyslíku.

Po porodu se téměř okamžitě ztrácí velká část průtoku přes placentu, což způsobí velký nárůst periferního odporu a tím i tlaku v aortě, levé komoře a levé předsíni. Tím, že po porodu se rozepnou plíce, poklesne odpor v plicním oběhu a tím i plicní arteriální tlak. Pod vlivem těchto nových tlakových poměrů v pravé a levé předsíni se uzavře malá chlopeń u foramen ovale, tím se zamezí komunikaci mezi levou a pravou předsíní. Po několika hodinách rovněž se funkčně uzavře ductus arteriosus a v dalších dnech a týdnech se vyplní fibrosní tkání. Obdobně dochází už za několik hodin po porodu k silné konstrikci ductus venosus, zvýší se tlak v portální žíle a krev je směrována do jaterních sinusů.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář