ERCP

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie, složitý název za kterým se skrývá poměrně náročné vyšetření zažívacího traktu, zejména žlučových cest.

K ERCP se používá fibroskop a rentgen. Fibroskop je dlouhá ohebná trubice, ve které se nachází vlákna vedoucí světlo a obraz. Dále obsahuje táhla, kterými lze ovládat pohyb konce fibroskopu a pracovní dutinu, přes kterou lze protáhnout celým fibroskopem speciální nástroje. Ty slouží např. k odebrání vzorku na histologické vyšetření nebo vykonání drobných chirurgických zákroků. Rentgen není třeba popisovat. Snad je to, že snímky jsou pořizovány ve speciálním režimu, který snižuje celkovou dávku ozáření pacienta.

ERCP je tedy kombinované vyšetření, kterým se zkoumá průchodnost žlučových cest a vývodů slinivky břišní. Aby bylo možné se dostat až k požadované oblasti, je nutné fibroskop nejprve “spolknout” přes jícen do žaludku a dále do dvanáctníku, kde se nachází společné ústí výše zmiňovaných cest. Celé putování fibroskopu je pod zrakovou kontrolou a po dosažení ústí žlučových je do nich vstříknuta kontrastní látka, kterou je viditelná pod rentgenovým zářením. RTG snímek nás informuje o průchodnosti nebo event. omezení či zúžení příslušných vývodů. V případě jakékoliv zvláštnosti lze odebrat vzorek na histologické vyšetření. Pokud lékař nalezne zaklíněný kámen, lze ho rovněž odstranit. Pro pacienta je toto vyšetření velice přínosné. Zejména svým minimálním zásahem do organismu a zejména rychlou, téměř okamžitou úlevou od bolestí.

Vyšetření je nepříjemné při úvodním vsunutí tubusu do žaludku. Další pohyby fibroskopu již tolik nevadí. Pokud je to nutné, lze výkon provést i v celkovém umrtvení.

Aby bylo vyšetřované pole dobře přehledné, je třeba provádět výkon nalačno. Zakázané je rovněž použití alkoholických nápoje, nevhodné je kouření. Další omezení by Vám měl říct Váš ošetřující lékař.

Po výkonu pacient vyčká cca 30min v čekárně. Podle rozsahu výkonu budete poučeni o stravování. Všeobecně se doporučuje první den pít jen čaj, event. lehké jídlo. V případě zklidňující injekce na počátku zákroku pamatujte na to, že nemůžete řídit motorové vozidlo.

 

Sdílej příspěvek

Opustit komentář