EMG

Elektromyografie – je vyšetřovací metoda hodnotící stav svalového aparátu a jeho nervového zásobení.

Elektromygrafie ( EMG ) je vyšetřovací metoda hodnotící stav svalového aparátu a jeho nervového zásobení. K vyšetření se používá přístroj zvaný elektromyograf. Ten dokáže zhodnotit a změřit rychlost vedení vzruchu nervem a rychlost následné odpovědi svalového bříška. Používají se 2 techniky měření. Buď se elektrody pouze nalepí na pokožku nebo se použije tzv. jehlová metoda, kdy se jehly zapichují přímo do svalu. Druhá uvedená technika je přesnější. Vyšetření tedy zjišťuje na jaké úrovni mezi míchou a svalem dochází k poruše přenosu nervem. Výsledná křivka po zhodnocení lékařem může dát odpověď co dáný problém zapříčinilo.

Bolestivost vyšetření závisí na použití metody snímaní. V případě nalepovacích elektrod je to technika zcela nebolestivá. Při použití jehel je bolestivost větší. Nutno podotknout, že jehly jsou mnohem tenčí než běžné injekční jehly a proto jejich vpich je daleko méně bolestivý.

Vyšetření může být ovlivněno užitím Vašich pravidelných léků, proto se domluvte s Vaším ošetřujícím lékařem, zda máte léky brát i před EMG.

 

Sdílej příspěvek

Opustit komentář