6. díl – Dítě s rozštěpem obličeje

6. díl – Dítě s rozštěpem obličeje

Narození dítěte je výjimečná událost. Je to čas očekávání, radosti a štěstí. Narození dítěte s rozštěpem rtu nebo patra je ale u většiny rodičů provázeno překvapením až zděšením, zvláště když tento typ vady nikdy neviděli a ani o něm neslyšeli. Je velice těžké vyrovnat se u svého dítěte s touto vadou, která je na první pohled odlišuje od ostatních dětí.

6.díl – operace rozštěpu patra
Je jistě oprávněným požadavkem, aby dítě s prvními projevy řeči mělo již štěrbinu rozštěpu patra uzavřenou. Je třeba však zvážit i okolnost, že chirurgický zákrok má vliv na další růst horní čelisti. Přesto je celosvětovým trendem provádět suturu (sešití) patra do jednoho roku dítěte. Na KPECH Brno se operace rozštěpeného patra provádí od 9.měsíce života dítěte.

Podmínkou přijetí dítěte k operaci je vyšetření specializovaným ušním lékařem z dětského ORL centra. Pacienti s rozštěpem patra nebo s jinými kraniofaciálními deformitami (Downův syndrom, syndrom Treacher-Collins apod.) trpí 100x častěji záněty středního ucha a nedoslýchavostí než ostatní děti. Téměř 100% dětí s těmito vadami má před první operací patra patologický nález ve středním uchu. Některé typy zánětů středního ucha se nemusí vůbec projevit navenek a probíhají zcela němě. Následky (trvalá nedoslýchavost, dlouhotrvající zapáchající výtok z ucha se potom projeví až pozdě, kdy již nelze tento stav nijak zlepšit. Pokud je onemocnění ucha zachyceno včas, tedy v kojeneckém věku ještě před první operací patra, je vysoká šance na zachování dobrého sluchu a na vyléčení nemoci. S postupujícím věkem tato šance klesá. Proto je nutné u dítěte toto vyšetření provést včas.

pacient před operací rozštěpu měkkého i tvrdého patra

pacient před operací rozštěpu měkkého i tvrdého patra

Další postup a potřebná potvrzení pro přijetí k operaci patra jsou tytéž jako pro přijetí k operaci rtu. Chirurgický výkon klade vyšší nároky na dětský organismus, ale dítě dokonale připravené jej snáší velmi dobře. Při dobrém průběhu hojení propouštíme pacienta asi za 5-7 dnů do domácího ošetřování.

pooperační foto u téhož pacienta

pooperační foto u téhož pacienta

 

Rozštěpové centrum KPECH
FN U sv. Anny Brno
Berkova 34
61200 BRNO

Případné dotazy adresujte na:
MUDr. Zdeněk Dvořák – zdenek.dvorak@fnusa.cz

 

Odkazy na další strany našeho seriálu o rozštěpech

1. díl – výskyt a riziko onemocnění

2. díl – o spolupráci odborníků při léčbě rozštěpů

3. díl – prevence vzniku rozštěpu

4. díl – péče o dítě do operace

5. díl – operace rozštěpu rtu

6. díl – operace rozštěpu patra

7. díl – péče po operaci patra

8. díl – péče o chrup u dětí s rozštěpem

9. díl – implantace kostního štěpu

10. díl – plán kontrol

11. díl – ostatní operace a zákroky

Sdílej příspěvek

Komentáře (7)

Opustit komentář