Dechová práce

Dechová práce je práce nutná k překonání elastických a proudových odporů dýchání a je vykonávána dýchacími svaly. Je dána součinem změny intrapleurálního tlaku (delta Ppl), který je nutný ke změně plicního objemu (deltaV). Dechová práce překonává

 

  • elasticitu plicní tkáně – tato část dechové práce se nazývá statická, protože nezáleží na rychlosti změny objemu plic. Bude tím menší, čím bude poddajnost plic větší, tedy více poddajná plíce představuje pro inspirační svaly logicky menší práci. Je nízká při nižších dechových objemech.
  • proudový odpor, který kladou dýchací cesty. Tato složka dechové práce je dynamická, je závislá na rychlosti proudu vzduchu a klesá s klesajícím odporem dýchacích cest. Práce vykonaná při nádechu je práce spotřebovaná na překonání elastických sil plic a proudového odporu dýchacích cest. Při výdechu je to práce nutná k překonání plicních a proudových odporů.

 

Sdílej příspěvek

Opustit komentář