Co udělat pro včasnou diagnózu spánkové apnoe a její úspěšnou léčbu?

Co udělat pro včasnou diagnózu spánkové apnoe a její úspěšnou léčbu?

Důležité je vědět, že obstrukční spánková apnoe je léčitelné onemocnění. Pokud pacient v noci chrápe a okolí pozoruje zástavy dechu ve spánku, či dochází k probuzení s pocitem dušení se a lapání po vzduchu, je časté noční močení, ve dne zvýšená únava a usínání při běžných denních činnostech či mikrospánky, tak by mělo být provedeno vyšetření ve spánkové laboratoři. Pacient ani jeho praktický lékař by tyto příznaky neměli podceňovat. Čím dříve je diagnóza stanovena, tím dříve se může začít s léčbou, omezí se tak rozvoj komplikací a výrazně se zlepší nemocnému kvalita života.

Autor:

MUDr. Milada Hobzová, Ph.D.

Literatura:

ŠONKA, K. a kol. Apnoe a další poruchy dýchání ve spánku. Grada Publishing, 2004, 247 s.

NEVŠÍMALOVÁ, S., ŠONKA, K. et al. Poruchy spánku a bdění. Galén, 2007, 345 s.

TKÁČOVÁ, R. Spánkové apnoe a ochorenia kardiovaskulárného systému. Galén, 2006, 194 s.

HOBZOVÁ, M. Spánková medicína v pneumologii. Obstrukční spánková apnoe. Postgraduální medicína, 2011; 13: 666-672.

HOBZOVÁ, M., NAKLÁDALOVÁ, M., KOLEK, V. Syndrom obstrukční spánkové apneo a zdravotní způsobilost k práci. Pracov Lék, 2008; 60: 17-21.

HOBZOVÁ, M. Syndrom obstrukční spánkové apnoe. Interní medicína pro praxi, 2010; 12: 148-151.

McNICHOLAS, W.T., BONSIGNORE, M., R. Sleep apnoea. European Respiratory Monograph 50, ERS Journals Ltd., Sheffield, 2010, 423s.

KLOZAR, J. Jak odstranit chrápání? Intern Med 2011; 13: 51-53

BRADLY, T.,G., FLORAS, J.,S. Obstructive sleep apnoea and its cardiovascular

consequences. Lancet, 2009; 373: 82-93.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář