Chirurgická léčba obstrukční spánkové apnoe

Chirurgická léčba obstrukční spánkové apnoe

Chirurgické výkony jsou na základě vyšetření indikovány v případě odstranitelné anatomické překážky. Jsou zde zahrnuty výkony zlepšující nosní průchodnost (plastika nosního septa, odstranění nosních polypů či zbytnělé nosní sliznice), v nutných indikovaných případech odstranění krčních mandlí. Nejčastějším výkonem je plastika měkkého patra a patrového čípku – uvulopalatopharyngoplastika ( UPPP), která se dnes provádí hlavně pomocí laseru (LAUP – laserová plastika měkkého patra a patrového čípku ). Úspěšnost operací je nejvyšší u pacientů s chrápáním a lehkou formou obstrukční spánkové apnoe. U těžší OSA se UPPP doporučuje jen při netoleranci CPAP (léčebná metoda trvalým přetlakem v horních dýchacích cestách). Další metodou u lehké OSA je zavedení jehel do podslizniční vrstvy měkkého patra s kontrolovaným tepelným poškozením svaloviny, následkem je pak zmenšení objemu a částečně vyztužení měkkého patra s nižší tendencí ke chrápání a apnoím.

Autor:

MUDr. Milada Hobzová, Ph.D.

Literatura:

ŠONKA, K. a kol. Apnoe a další poruchy dýchání ve spánku. Grada Publishing, 2004, 247 s.

NEVŠÍMALOVÁ, S., ŠONKA, K. et al. Poruchy spánku a bdění. Galén, 2007, 345 s.

TKÁČOVÁ, R. Spánkové apnoe a ochorenia kardiovaskulárného systému. Galén, 2006, 194 s.

HOBZOVÁ, M. Spánková medicína v pneumologii. Obstrukční spánková apnoe. Postgraduální medicína, 2011; 13: 666-672.

HOBZOVÁ, M., NAKLÁDALOVÁ, M., KOLEK, V. Syndrom obstrukční spánkové apneo a zdravotní způsobilost k práci. Pracov Lék, 2008; 60: 17-21.

HOBZOVÁ, M. Syndrom obstrukční spánkové apnoe. Interní medicína pro praxi, 2010; 12: 148-151.

McNICHOLAS, W.T., BONSIGNORE, M., R. Sleep apnoea. European Respiratory Monograph 50, ERS Journals Ltd., Sheffield, 2010, 423s.

KLOZAR, J. Jak odstranit chrápání? Intern Med 2011; 13: 51-53

BRADLY, T.,G., FLORAS, J.,S. Obstructive sleep apnoea and its cardiovascular

consequences. Lancet, 2009; 373: 82-93.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář