Chemicky řízené iontové kanály

Chemicky řízené iontové kanály

Součástí proteinového komplexu iontového kanálu řízeného chemicky je receptor, specifické vazebné místo citlivé na určitou chemickou látku (Obr.II-3.1). Rozeznáváme různé druhy receptorů, každý typ zpravidla reaguje na jiný transmiter (přenašeč).Vazbou specifického transmiteru na receptor se iontové kanály aktivují. Po navázání transmiteru sestava podjednotek kanálu změní klidový konformační stav v aktivovaný, to znamená, že dojde k otevření kanálu pro ionty. Ionty tečou ve směru svého elektrochemického gradientu, což vede ke změně membránového potenciálu. Při delší aktivaci dochází k desensitizaci kanálu nebo jeho blokádě některými ionty. Agonisté jsou látky, schopné vázat se na tataž specifická místa a vyvolat obdobnou reakci kanálu. Kompetitivní antagonisté jsou látky, jež se váží na stejná receptorová místa jako agonisté, ale jejich vazba nevede ke změně konfigurace kanálu a jeho otevření. Nekompetitivní antagonisté se vážou na jiná místa proteinového komplexu a snižují tak pravděpodobnost otevření kanálu po vazbě specifického agonisty.

Informace o vazbě přechází z receptoru na iontový kanál 1) bezprostředně, anebo 2) prostřednictvím G proteinu. Tento typ chemicky řízených iontových kanálů existuje především ve svalové nebo neuronální postsynaptické membráně.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář