Biopsie prostaty

Pokud při vyšetření přes konečník vznikne podezření na možnost tumoru prostaty, nebo když je při krevních kontrolách zachycena zvýšená hladina PSA ( citlivá krevní hodnota, která se zvýší při možném nádoru prostaty ) je nutné vyloučit podezření z přítomnosti karcinomu prostaty v těle pacienta. K tomu slouží biopsie prostaty.
Přesněji řečeno se jedná o tzv. punkční biopsii prostaty. Punkční znamená, že…

čtěte dále…

Kolonoskopie

Kolonoskopie je vyšetřovací a zároveň léčebná prováděná přístrojem, který se nazývá kolonoskop. Jedná se o dlouhou ohebnou trubici, ve které se nachází vlákna vedoucí světlo a obraz. Dále obsahuje táhla, kterými lze ovládat pohyb konce kolonoskopu, 2 trubičky dovolující opláchnutí konce přístroje a nafouknutí střeva, a pracovní kanál, přes který lze protáhnout celým kolonoskopem speciální nástroje. Ty slouží např. k…

čtěte dále…

MRI

Magnetická rezonance je vyšetřovací metoda, která velmi přesně zobrazí požadované oblasti.

Magnetická rezonance ( MR ) je vyšetřovací metoda, která velmi přesně zobrazí požadované oblasti. Přístroje budí silné magnetické pole, které ovlivňuje atomy v těle pacienta tak, že se obrátí jedním směrem. Po ukončení impulzu se všechny atomy opět vrací do své původní pozice a přístroj snímá vyzařování jejich energie. Pacient…

čtěte dále…

EMG

Elektromyografie – je vyšetřovací metoda hodnotící stav svalového aparátu a jeho nervového zásobení.

Elektromygrafie ( EMG ) je vyšetřovací metoda hodnotící stav svalového aparátu a jeho nervového zásobení. K vyšetření se používá přístroj zvaný elektromyograf. Ten dokáže zhodnotit a změřit rychlost vedení vzruchu nervem a rychlost následné odpovědi svalového bříška. Používají se 2 techniky měření. Buď se elektrody pouze nalepí na…

čtěte dále…

ERCP

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie, složitý název za kterým se skrývá poměrně náročné vyšetření zažívacího traktu, zejména žlučových cest.

K ERCP se používá fibroskop a rentgen. Fibroskop je dlouhá ohebná trubice, ve které se nachází vlákna vedoucí světlo a obraz. Dále obsahuje táhla, kterými lze ovládat pohyb konce fibroskopu a pracovní dutinu, přes kterou lze protáhnout celým fibroskopem speciální nástroje. Ty slouží např.…

čtěte dále…

Histologie

Histologické vyšetření je jedno ze základních medicínských vyšetření. Jeho cílem je potvrdit dané onemocnění.

Histologické vyšetření je jedno ze základních medicínských vyšetření. Je to mikroskopické vyšetření kousku tkáně, který byl odebrán z Vašeho těla. Velikost vzorku závisí na velikosti postiženého okrsku. Může se jednat o vzorek velikosti 0,5×0,5cm nebo 10x10x10cm (např. při nádoru prsu). Odběr vzorku se může uskutečnit jako plánovaný…

čtěte dále…

Fibroskopie

Je vyšetřovací metoda, pomocí které lékař vyšetřuje jícen, žaludek, dvanáctník a tenké střevo.

K vyšetření se používá přístroj zvaný fibroskop. Fibroskop je dlouhá ohebná trubice, ve které se nachází vlákna vedoucí světlo a obraz. Dále obsahuje táhla, kterými lze ovládat pohyb konce fibroskopu a pracovní dutinu, přes kterou lze protáhnout celým fibroskopem speciální nástroje. Ty slouží např. k odebrání vzorku na…

čtěte dále…

Rektoskopie

Rektoskopie je vyšetřovací metoda, pomocí které může lékař prohlédnout konečník a část tlustého střeva.

K vyšetření se používá rektoskop. Rektoskop bývá většinou kovový, ale v poslední době se stále častěji prosazuje rektoskop z plastu. Můžeme si ho představit jako takovou dutou trubičku, která se vsune do konečníku a skrz její dutou část, která může obsahovat zvětšovací čočku, lze lépe vyšetřit partie…

čtěte dále…