Vliv další protinádorové léčby na rekonstrukci prsu

Léčba nádorů prsu zahrnuje kromě mastektomie často i chemoterapii, hormonální léčbu, nebo ozařování. Chemoterapie a hormonální léčba mamární rekonstrukci prakticky neovlivňují. Je však třeba brát v úvahu možný vliv ozařování, které je někdy nutné i po odstranění celého prsu.

Ozáření oblasti rekonstruovaného prsu zvyšuje riziko komplikací a tedy pravděpodobnost, že žena nebude s výsledkem rekonstrukce spokojena. Bohužel, v době mastektomie často…

čtěte dále…

Vliv mastektomie na následnou rekonstrukci

Cílem operačního odstranění prsu je léčba nádorového onemocnění, nebo snížení rizika jeho vzniku. Z toho důvodu je nutné při totální mastektomii odstranit prakticky celou prsní žlázu s okolním tukem. Většinou je z onkologického hlediska bezpečnější odstranit i prsní bradavku a dvorec.

Mastektomie se však mohou lišit podle toho, kolik se odstraní kůže v okolí dvorce. Pro účely rekonstrukce je výhodné odebrat kůže co nejméně. Takové…

čtěte dále…

Vliv tělesné konstituce na mamární rekonstrukci

Tělesná konstituce je také významným faktorem. Jde zejména o tělesnou hmotnost a podobu prsů.

Ženy s výraznou nadváhou vykazují zvýšené operační riziko a často jsou u nich některé rekonstrukční metody neproveditelné. Obézní ženy mívají narušené tělesné proporce, takže i v případě relativně zdařilé rekonstrukce nebývají s výsledkem spokojeny. Někdy se sice k náhradě prsu použije tkáň z břicha, to ale neznamená, že žena bude mít…

čtěte dále…

Zdravotní předpoklady pro mamární rekonstrukci

Rekonstrukce prsu představuje jeden nebo několik operačních výkonů s různou náročností a mírou rizika pro pacientku. Vhodnými kandidátkami jsou ženy bez závažných onemocnění jako je cukrovka, nemoci srdce a cév, tzv. systémová onemocnění pojiva apod.

Rovněž kouření je faktorem výrazně zvyšujícím rizika mamární rekonstrukce a některé postupy dokonce znemožňuje. Je především v zájmu ženy samotné, aby kouření zanechala.

Na rizika rekonstrukce může mít vliv…

čtěte dále…

Psychologické předpoklady pro mamární rekonstrukci

Žena zvažující mamární rekonstrukci by si měla vyjasnit, jaké má cíle a co od tohoto výkonu očekává. Jak již bylo řečeno výše, prs nebude zachován, ale jen nahrazen. Zůstanou na něm viditelné jizvy a nebude mít stejné vlastnosti, jaké měl dříve. Je velmi vhodné, aby pacientka podrobně prodiskutovala svá očekávání s rodinou či blízkými a se svým lékařem.

Ideálním předpokladem je…

čtěte dále…

Musí se za mamární rekonstrukci něco platit?

Základní náhradu odstraněného prsu hradí zdravotní pojišťovna. Je však možné, že u vás budou vhodné i některé další drobné výkony, které již pojišťovna nehradí. Dále je nutné připustit, že situace s financováním zdravotnictví se může lišit v čase, mezi pojišťovnami a nakonec i mezi různými zdravotnickými zařízeními. Otázku financování rekonstrukce ve vašem konkrétním případě, prosím, prodiskutujte s lékařem.

Autor:

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Oddělení…

čtěte dále…

Mám se rozhodnout pro mamární rekonstrukci?

Z „technického“ hlediska lze u většiny pacientek některou z forem rekonstrukce provést. Důležitá je diskuse s lékařem, který informuje o možnostech a vysloví svá doporučení. Definitivní rozhodnutí je však na ženě samotné.

Pokud jste právě vy postavena před otázku rekonstrukce, poraďte se také se svými blízkými. V žádném případě si ale nenechte vnucovat názory cizí osoby! Budete to Vy, která případnou rekonstrukční operaci podstoupí…

čtěte dále…

Jaký podíl žen se po mastektomii rozhodne pro rekonstrukci

Ne všechny ženy se po mastektomii rozhodnou pro mamární rekonstrukci. Jaký podíl z nich tak učiní, nelze jednoduše určit. Čísla se liší v různých částech světa a nebývají ani přesně známa.

Nejrozšířenější jsou mamární rekonstrukce v USA. Ve věku okolo 60 let tam podstoupí rekonstrukci přibližně polovina pacientek. V mladších věkových kategoriích volí ženy rekonstrukce častěji, starší pacientky se zpravidla spokojí…

čtěte dále…

Rekonstrukce prsu (Mamární rekonstrukce)

Mamární rekonstrukce je operační postup, který má za cíl obnovit vzhled prsu. Rekonstruovaný prs nemusí tvarově zcela odpovídat prsu původnímu, cílem je jeho estetická přijatelnost. Zdařilá rekonstrukce vede dále k tomu, že si žena prs znovu uvědomuje jako součást svého těla a to i v případech, kdy není oblečena.

Je třeba ale počítat s tím, že rekonstrukce neznamená zachování původního prsu. Na kůži…

čtěte dále…

Princip operací zhoubných nádorů prsu

Léčba zhoubných nádorů prsu začíná zpravidla operací. Často je nutné operovat nejen samotný nádor v prsu, ale provést zákrok i v oblasti spádových mízních uzlin. Ty se nacházejí v podpaží, méně často v oblasti hrudníku. Podrobnější informace o operacích uzlin vám sdělí lékař. Další text se bude věnovat výhradně operacím prsu.

V současnosti se používají dva základní typy operačních výkonů:

odstranění části prsu,

 

odstranění celého prsu.

1)…

čtěte dále…