B) REKONSTRUKCE VLASTNÍ TKÁNÍ PACIENTKY – Základní typy laloků

TRAM lalok: Kůže a tuková tkáň z dolní poloviny břicha se přesune do oblasti rekonstruovaného prsu a natvaruje tak, aby se co nejvíce podobala prsu na druhé straně. Pokud pacientka nemá na břiše dostatek tkáně, nebo v minulosti prodělala některé operace, nelze tuto metodu použít. Aby byla tkáň rekonstruovaného prsu zásobena krví, zůstává připojena na přímém břišním svalu. Ten se…

čtěte dále…

B) REKONSTRUKCE VLASTNÍ TKÁNÍ PACIENTKY – TZV. LALOKEM

Při rekonstrukci prsu lalokem se užívá výhradně vlastní tkáně pacientky, tzn. nepoužívají se žádné cizí materiály. Nejčastěji připadá v úvahu lalok vytvořený z kůže a podkoží dolní poloviny břicha, tzv. TRAM lalok (transverse rectus abdominis muscle).
Další možností je lalok vytvořený ze širokého zádového svalu a přilehlé kůže s podkožím. Tento lalok se nazývá LD lalok (latissimus dorsi).
V posledních letech…

čtěte dále…

A) REKONSTRUKCE IMPLANTÁTEM – rizika a komplikace

Rizika a možné komplikace při rekonstrukci implantátem
Jako u každé operace, i při zavádění tkáňového expandéru nebo implantátu může dojít ke komplikacím. Snažíme se jim předcházet, ale přesto se mohou vyskytnout. Ačkoli níže uvedený výčet může vypadat hrozivě, většina pacientek bývá s průběhem i výsledkem rekonstrukce prsu implantátem spokojena.

Místní komplikace
Nejčastější komplikace v místě expandéru nebo implantátu jsou: pooperační infekce, částečné odumření…

čtěte dále…

A) REKONSTRUKCE IMPLANTÁTEM – Rekonvalescence po tkáňové expanzi a rekonstrukci implantátem

Vložení tkáňového expandéru: Vložení tkáňového expandéru je menší operace prováděná v celkové anestezii (narkóze). Vyžaduje několik dní pobytu v nemocnici, zpravidla do jednoho týdne. Po operaci se žena neprobouzí s novým prsem, ale pouze s mírnou vyvýšeninou, protože expandér ještě není zcela naplněn. Je cítit bolest v oblasti hrudníku, lze ji však účinně tlumit léky (tzv. analgetiky). Bolest a nepříjemné pocity…

čtěte dále…

A) REKONSTRUKCE IMPLANTÁTEM – Tkáňová expanze

Tkáňová expanze je proces, jehož účelem je roztáhnout měkké tkáně v místě rekonstruovaného prsu tak, aby mohly bez většího napětí překrýt implantát. Expanze se provádí pomocí tzv. tkáňového expandéru. Je to pomůcka podobná vyfouknutému balónku, která se při operaci vloží do svalové kapsy v místě rekonstruovaného prsu.

Po dobu následujících týdnů se expandér postupně plní tekutinou. To vyžaduje krátké návštěvy v ambulanci vždy…

čtěte dále…

A) REKONSTRUKCE IMPLANTÁTEM – Umístění implantátu při mamární rekonstrukci

Implantát není vhodné dávat při rekonstrukci prsu pouze povrchově pod kůži, ale hlouběji, pod prsní sval, případě ostatní svaly (svalová kapsa). Tak prs vypadá přirozeněji a snižuje se nebezpečí, že se implantát protlačí kůží navenek (extruze). Funkce prsního svalu je vložením implantátu sice omezena, v běžném životě to však nepřináší výraznější problémy.

Pokud je po mastektomii v operovaném místě dostatek měkkých tkání…

čtěte dále…

A) REKONSTRUKCE IMPLANTÁTEM – Typy implantátů

Mamární implantát je zdravotnická pomůcka určená k operačnímu umístění do těla, do oblasti prsu. Na trhu jsou k dispozici implantáty od různých firem. Implantáty jsou buď silikonové, nebo plněné fyziologickým roztokem, případně mohou obsahovat jak silikon, tak fyziologický roztok. Oba typy jsou stejně bezpečné. V minulosti se pochybovalo o bezpečnosti silikonových implantátů, nyní je však prokázáno, že nepředstavují oproti implantátům s…

čtěte dále…

Technické řešení mamárních rekonstrukcí

Vytvarování prsu je možné provést dvěma základními způsoby a jedním kombinovaným:

rekonstrukce pomocí implantátu,

rekonstrukce vlastní tkání pacientky, tzv. lalokem,

kombinovaná metoda, tj. lalok + implantát.

 

U většiny pacientek je možné zvolit jak rekonstrukci implantátem tak lalokem, nebo obě metody kombinovat. U některých žen je však některý z postupů buď neproveditelný, nebo přinejmenším méně vhodný. Níže popíšeme uvedené metody a jejich výhody a nevýhody.…

čtěte dále…

Co všechno rekonstrukce prsu zahrnuje

Mamární rekonstrukci zpravidla nelze uskutečnit najednou. Úplná náhrada zahrnuje několik, tj. dva a více, po sobě jdoucích operačních výkonů:

vytvarování prsu (prsního valu),
rekonstrukce bradavky a dvorce – provádí se jako samostatná operace až s odstupem několika měsíců po úvodním vytvarování prsu,
případné další operace pro dosažení souměrnosti (symetrie). Mohou zahrnovat zmenšení, zvětšení, nebo změnu tvaru druhého prsu.
Některé ženy se spokojí pouze s…

čtěte dále…

Vliv rekonstrukce prsu na účinnost onkologické léčby

Dosud je možno setkat se s názory, bohužel i z úst některých lékařů, že rekonstrukce prsu ohrožuje zdárný průběh protinádorové léčby, a že o rekonstrukci je možné uvažovat až po jejím ukončení. Toto tvrzení je však neopodstatněné a zmíněná skutečnost nebyla nikdy prokázána.

Odpovědně zde uvádíme, že rekonstrukce prsu podle současných odborných poznatků nesnižuje účinnost protinádorové léčby nebo diagnostiky a tedy pacientku z onkologického…

čtěte dále…