Přehled spánkových laboratoří v České republice

Akreditovaná centra diagnostiky a léčby poruch spánku
Centrum pro poruchy spánku a biorytmů FN Hradec Králové

Centrum pro dýchání a spánek FN Plzeň

Centrum pro léčbu a diagnostiku poruch spánku a bdění FN Brno

Centrum pro poruchy spánku a bdění FN Ostrava

Centrum pro poruchy spánku a bdění VFN Praha

Centrum pro poruchy spánku, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Laboratoř spánkové medicíny FN Olomouc

Spánková poradna a laboratoř Inspamed,…

čtěte dále…

Co udělat pro včasnou diagnózu spánkové apnoe a její úspěšnou léčbu?

Důležité je vědět, že obstrukční spánková apnoe je léčitelné onemocnění. Pokud pacient v noci chrápe a okolí pozoruje zástavy dechu ve spánku, či dochází k probuzení s pocitem dušení se a lapání po vzduchu, je časté noční močení, ve dne zvýšená únava a usínání při běžných denních činnostech či mikrospánky, tak by mělo být provedeno vyšetření ve spánkové laboratoři. Pacient ani jeho praktický…

čtěte dále…

Širší souvislosti syndromu obstrukční spánkové apnoe

Nekvalitní spánek, mikroprobouzení, opakované poklesy okysličení v průběhu spánku a opakující se vzestup systémového krevního tlaku při ukončení apnoe mají nepříznivé metabolické a kardiovaskulární následky.

U pacientů s OSA je rychlejší kornatění tepen, častěji se vyskytuje ischemická choroba srdeční, srdeční a mozkový infarkt, poruchy srdečního rytmu, akutní srdeční selhání. Je udáván dvakrát vyšší výskyt zvýšeného krevního tlaku a vysoké procento pacientů (až 40%)…

čtěte dále…

Chirurgická léčba obstrukční spánkové apnoe

Chirurgické výkony jsou na základě vyšetření indikovány v případě odstranitelné anatomické překážky. Jsou zde zahrnuty výkony zlepšující nosní průchodnost (plastika nosního septa, odstranění nosních polypů či zbytnělé nosní sliznice), v nutných indikovaných případech odstranění krčních mandlí. Nejčastějším výkonem je plastika měkkého patra a patrového čípku – uvulopalatopharyngoplastika ( UPPP), která se dnes provádí hlavně pomocí laseru (LAUP – laserová plastika měkkého…

čtěte dále…

Konzervativní terapie obstrukční spánkové apnoe

zahrnuje v indikovaných případech stomatologickou léčbu aparáty, které do jisté míry umožňují aktivní předsunutí dolní čelisti. Jsou vyráběny na základě modelů pacientových zubů získaných otiskem, jejich nevýhodou je bolestivost čelistních kloubů. Užívá se především u lehkých forem OSA ( obstrukční spánkové apnoe).

Léčba medikamenty je u OSA bez většího efektu. Je však důležitá řádná léčba přidružených chorob, které mohou mít vliv na…

čtěte dále…

Možnosti léčby a režimová opatření obstrukční spánkové apnoe

Terapie je komplexní. Vždy zahrnuje režimová opatření, dle nálezu konzervativní a chirurgickou léčbu. Mají za cíl ovlivnění rizikových faktorů. Jeden z nejdůležitějších ovlivnitelných rizikových faktorů pro OSA ( obstrukční spánková apnoe) je redukce hmotnosti. Zhubnutí je při léčbě OSA velmi důležité a především u velmi obézních nemocných přináší významné zlepšení stavu.

Dalším opatřením je úprava životosprávy a změna životního stylu se zařazením…

čtěte dále…

Stanovení diagnózy obstrukční spánkové apnoe

Diagnózu spánkové apnoe stanovuje somnolog (odborný lékař se specializací na poruchy spánku a spánkovou medicínu) ve spánkovém centru nebo spánkové laboratoři, které jsou zřizovány při odbornostech plicních, nervových, psychiatrických a ušních-nosních-krčních. V České republice je v posledních letech zaznamenán výrazný nárůst počtu spánkových laboratoří, které se zabývají diagnostikou a léčbou spánkových poruch.

Diagnostika OSA  vychází z údajů, které nám sděluje nemocný,…

čtěte dále…

Jak se onemocnění obstrukční spánkové apnoe projevuje

OSA (obstrukční spánková apnoe) je sice onemocnění, které se projevuje ve spánku, ale následky této spánkové poruchy dýchání jsou přítomny i v bdělém stavu. Příznaky proto můžeme rozdělit na noční a denní.

Z nočních příznaků je typické chrápání a apnoické/hypopnoické pauzy, probouzení se s pocitem nedostatku dechu a lapání po dechu, neklidný spánek, může se vyskytnout častější noční močení (u dětí často i…

čtěte dále…

Výskyt obstrukční spánkové apnoe

Výskyt v populaci je udáván různými autory nejčastěji v rozsahu 2-10% populace s převahou mužů, ale odhady/výzkumy celoživotního výskytu obstrukční spánkové apnoe (zástava dechu) v dospělém věku se pohybují až do 21% u mužů a 9 % u žen. V ČR žádný průzkum výskytu obstrukční spánkové apnoe proveden nebyl.

Jedna z nejobsáhlejších studií za posledních 20 let je Wisconsinská studie, která statisticky zpracovala…

čtěte dále…

Rizikové faktory pro vznik obstrukční spánkové apnoe

Hlavním rizikovým faktorem je obezita. K rozvoji OSA ( obstrukční spánková apnoe) dochází častěji u mužů a ve vyšším věku. Také poloha na zádech vede k OSA gravitačními mechanismy a způsobuje posun jazyka dozadu. Je také známo, že konzumace alkoholu večer před spánkem zvyšuje četnost a délku trvání apnoí. Podobný efekt mají i léky způsobující svalové uvolnění.

Různé studie také ukazují, že…

čtěte dále…