VI. díl – Rakovina tlustého střeva a konečníku

Česká republika patří mezi země, kde se rakovina tlustého střeva a konečníku, odborným názvem kolorektální karcinom, vyskytuje mimořádně často. Proto pokládáme za velmi prospěšné Vás seznámit blíže s tímto onemocnění v článku, který s laskavým svolením autorů přebíráme ze serveru www.linkos.cz.
VI.díl – možnosti léčby rakoviny tlustého střeva

Jaké jsou možnosti léčby kolorektálního karcinomu?
V léčbě kolorektálního karcinomu se uplatňuje léčba chirurgická, protinádorová…

čtěte dále…

V. díl – Zhoubný nádor prsu u žen v České republice

Tento článek se komplexně zabývá výskytem, rizikovými faktory, prevencí, přesnou diagnostikou a všemi možnostmi léčby zhoubného nádoru prsu u žen. Text přepisujem s laskavým svolením autorů. Další zajímavé onkologické texty najdete na www.linkos.cz. Text je rozdělen do jednotlivých tématických celků.
V.díl – léčba zhoubného nádoru prsu

 
Jak lze léčit zhoubný nádor prsu?
V zásadě můžeme léčbu rozdělit podle způsobu účinku na systémovou a…

čtěte dále…