Psychologické předpoklady pro mamární rekonstrukci

Žena zvažující mamární rekonstrukci by si měla vyjasnit, jaké má cíle a co od tohoto výkonu očekává. Jak již bylo řečeno výše, prs nebude zachován, ale jen nahrazen. Zůstanou na něm viditelné jizvy a nebude mít stejné vlastnosti, jaké měl dříve. Je velmi vhodné, aby pacientka podrobně prodiskutovala svá očekávání s rodinou či blízkými a se svým lékařem.

Ideálním předpokladem je…

čtěte dále…

Musí se za mamární rekonstrukci něco platit?

Základní náhradu odstraněného prsu hradí zdravotní pojišťovna. Je však možné, že u vás budou vhodné i některé další drobné výkony, které již pojišťovna nehradí. Dále je nutné připustit, že situace s financováním zdravotnictví se může lišit v čase, mezi pojišťovnami a nakonec i mezi různými zdravotnickými zařízeními. Otázku financování rekonstrukce ve vašem konkrétním případě, prosím, prodiskutujte s lékařem.

Autor:

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Oddělení…

čtěte dále…

Mám se rozhodnout pro mamární rekonstrukci?

Z „technického“ hlediska lze u většiny pacientek některou z forem rekonstrukce provést. Důležitá je diskuse s lékařem, který informuje o možnostech a vysloví svá doporučení. Definitivní rozhodnutí je však na ženě samotné.

Pokud jste právě vy postavena před otázku rekonstrukce, poraďte se také se svými blízkými. V žádném případě si ale nenechte vnucovat názory cizí osoby! Budete to Vy, která případnou rekonstrukční operaci podstoupí…

čtěte dále…

Jaký podíl žen se po mastektomii rozhodne pro rekonstrukci

Ne všechny ženy se po mastektomii rozhodnou pro mamární rekonstrukci. Jaký podíl z nich tak učiní, nelze jednoduše určit. Čísla se liší v různých částech světa a nebývají ani přesně známa.

Nejrozšířenější jsou mamární rekonstrukce v USA. Ve věku okolo 60 let tam podstoupí rekonstrukci přibližně polovina pacientek. V mladších věkových kategoriích volí ženy rekonstrukce častěji, starší pacientky se zpravidla spokojí…

čtěte dále…

Rekonstrukce prsu (Mamární rekonstrukce)

Mamární rekonstrukce je operační postup, který má za cíl obnovit vzhled prsu. Rekonstruovaný prs nemusí tvarově zcela odpovídat prsu původnímu, cílem je jeho estetická přijatelnost. Zdařilá rekonstrukce vede dále k tomu, že si žena prs znovu uvědomuje jako součást svého těla a to i v případech, kdy není oblečena.

Je třeba ale počítat s tím, že rekonstrukce neznamená zachování původního prsu. Na kůži…

čtěte dále…

Princip operací zhoubných nádorů prsu

Léčba zhoubných nádorů prsu začíná zpravidla operací. Často je nutné operovat nejen samotný nádor v prsu, ale provést zákrok i v oblasti spádových mízních uzlin. Ty se nacházejí v podpaží, méně často v oblasti hrudníku. Podrobnější informace o operacích uzlin vám sdělí lékař. Další text se bude věnovat výhradně operacím prsu.

V současnosti se používají dva základní typy operačních výkonů:

odstranění části prsu,

 

odstranění celého prsu.

1)…

čtěte dále…

Nádorové onemocnění prsu v životě ženy

Zjištění zhoubného nádoru prsu, eventuálně zjištění zvýšeného rizika vzniku tohoto onemocnění, znamená pro každou ženu výrazný zásah do života. Čeká ji časově, fyzicky a především psychicky náročná protinádorová léčba. Zahrnuje zpravidla operaci, ozařování (tzv. radioterapii), chemoterapii, nebo podávání hormonálních léků (hormonoterapii). Léčebný postup se stanoví podle rozsahu onemocnění u jednotlivé pacientky.

I když se lékaři a sestry snaží negativní dopad události…

čtěte dále…

VI. – Zhoubný nádor prsu u žen v České republice

Tento článek se komplexně zabývá výskytem, rizikovými faktory, prevencí, přesnou diagnostikou a všemi možnostmi léčby zhoubného nádoru prsu u žen. Text přepisujem s laskavým svolením autorů. Další zajímavé onkologické texty najdete na www.linkos.cz. Text je rozdělen do jednotlivých tématických celků.
VI.díl – co jsou to klinické studie a o autorech

Co jsou to klinické studie?
Hledání a ověřování nových slibných způsobů léčby se…

čtěte dále…

IV. díl – Zhoubný nádor u žen v České republice

Tento článek se komplexně zabývá výskytem, rizikovými faktory, prevencí, přesnou diagnostikou a všemi možnostmi léčby zhoubného nádoru prsu u žen. Text přepisujem s laskavým svolením autorů. Další zajímavé onkologické texty najdete na www.linkos.cz. Text je rozdělen do jednotlivých tématických celků.
IV.díl – diagnostika zhoubného nádoru prsu

 
Jak se stanovuje zhoubný nádor prsu?
Pokud si žena najde bulku v prsu nebo jiný neobvyklý nález…

čtěte dále…

III. díl – Zhoubný nádor u žen v České republice

Tento článek se komplexně zabývá výskytem, rizikovými faktory, prevencí, přesnou diagnostikou a všemi možnostmi léčby zhoubného nádoru prsu u žen. Text přepisujem s laskavým svolením autorů. Další zajímavé onkologické texty najdete na www.linkos.cz. Text je rozdělen do jednotlivých tématických celků.
III.díl – prevence zhoubného nádoru prsu

 
Lze zhoubnému nádoru prsu nějak předcházet?
Primární prevence, aneb jak lze předcházet zhoubnému nádoru prsu?
Primární prevence znamená…

čtěte dále…