A) REKONSTRUKCE IMPLANTÁTEM – Tkáňová expanze

Tkáňová expanze je proces, jehož účelem je roztáhnout měkké tkáně v místě rekonstruovaného prsu tak, aby mohly bez většího napětí překrýt implantát. Expanze se provádí pomocí tzv. tkáňového expandéru. Je to pomůcka podobná vyfouknutému balónku, která se při operaci vloží do svalové kapsy v místě rekonstruovaného prsu.

Po dobu následujících týdnů se expandér postupně plní tekutinou. To vyžaduje krátké návštěvy v ambulanci vždy…

čtěte dále…

A) REKONSTRUKCE IMPLANTÁTEM – Umístění implantátu při mamární rekonstrukci

Implantát není vhodné dávat při rekonstrukci prsu pouze povrchově pod kůži, ale hlouběji, pod prsní sval, případě ostatní svaly (svalová kapsa). Tak prs vypadá přirozeněji a snižuje se nebezpečí, že se implantát protlačí kůží navenek (extruze). Funkce prsního svalu je vložením implantátu sice omezena, v běžném životě to však nepřináší výraznější problémy.

Pokud je po mastektomii v operovaném místě dostatek měkkých tkání…

čtěte dále…

A) REKONSTRUKCE IMPLANTÁTEM – Typy implantátů

Mamární implantát je zdravotnická pomůcka určená k operačnímu umístění do těla, do oblasti prsu. Na trhu jsou k dispozici implantáty od různých firem. Implantáty jsou buď silikonové, nebo plněné fyziologickým roztokem, případně mohou obsahovat jak silikon, tak fyziologický roztok. Oba typy jsou stejně bezpečné. V minulosti se pochybovalo o bezpečnosti silikonových implantátů, nyní je však prokázáno, že nepředstavují oproti implantátům s…

čtěte dále…

Technické řešení mamárních rekonstrukcí

Vytvarování prsu je možné provést dvěma základními způsoby a jedním kombinovaným:

rekonstrukce pomocí implantátu,

rekonstrukce vlastní tkání pacientky, tzv. lalokem,

kombinovaná metoda, tj. lalok + implantát.

 

U většiny pacientek je možné zvolit jak rekonstrukci implantátem tak lalokem, nebo obě metody kombinovat. U některých žen je však některý z postupů buď neproveditelný, nebo přinejmenším méně vhodný. Níže popíšeme uvedené metody a jejich výhody a nevýhody.…

čtěte dále…

Co všechno rekonstrukce prsu zahrnuje

Mamární rekonstrukci zpravidla nelze uskutečnit najednou. Úplná náhrada zahrnuje několik, tj. dva a více, po sobě jdoucích operačních výkonů:

vytvarování prsu (prsního valu),
rekonstrukce bradavky a dvorce – provádí se jako samostatná operace až s odstupem několika měsíců po úvodním vytvarování prsu,
případné další operace pro dosažení souměrnosti (symetrie). Mohou zahrnovat zmenšení, zvětšení, nebo změnu tvaru druhého prsu.
Některé ženy se spokojí pouze s…

čtěte dále…

Vliv rekonstrukce prsu na účinnost onkologické léčby

Dosud je možno setkat se s názory, bohužel i z úst některých lékařů, že rekonstrukce prsu ohrožuje zdárný průběh protinádorové léčby, a že o rekonstrukci je možné uvažovat až po jejím ukončení. Toto tvrzení je však neopodstatněné a zmíněná skutečnost nebyla nikdy prokázána.

Odpovědně zde uvádíme, že rekonstrukce prsu podle současných odborných poznatků nesnižuje účinnost protinádorové léčby nebo diagnostiky a tedy pacientku z onkologického…

čtěte dále…

Vliv další protinádorové léčby na rekonstrukci prsu

Léčba nádorů prsu zahrnuje kromě mastektomie často i chemoterapii, hormonální léčbu, nebo ozařování. Chemoterapie a hormonální léčba mamární rekonstrukci prakticky neovlivňují. Je však třeba brát v úvahu možný vliv ozařování, které je někdy nutné i po odstranění celého prsu.

Ozáření oblasti rekonstruovaného prsu zvyšuje riziko komplikací a tedy pravděpodobnost, že žena nebude s výsledkem rekonstrukce spokojena. Bohužel, v době mastektomie často…

čtěte dále…

Vliv mastektomie na následnou rekonstrukci

Cílem operačního odstranění prsu je léčba nádorového onemocnění, nebo snížení rizika jeho vzniku. Z toho důvodu je nutné při totální mastektomii odstranit prakticky celou prsní žlázu s okolním tukem. Většinou je z onkologického hlediska bezpečnější odstranit i prsní bradavku a dvorec.

Mastektomie se však mohou lišit podle toho, kolik se odstraní kůže v okolí dvorce. Pro účely rekonstrukce je výhodné odebrat kůže co nejméně. Takové…

čtěte dále…

Vliv tělesné konstituce na mamární rekonstrukci

Tělesná konstituce je také významným faktorem. Jde zejména o tělesnou hmotnost a podobu prsů.

Ženy s výraznou nadváhou vykazují zvýšené operační riziko a často jsou u nich některé rekonstrukční metody neproveditelné. Obézní ženy mívají narušené tělesné proporce, takže i v případě relativně zdařilé rekonstrukce nebývají s výsledkem spokojeny. Někdy se sice k náhradě prsu použije tkáň z břicha, to ale neznamená, že žena bude mít…

čtěte dále…

Zdravotní předpoklady pro mamární rekonstrukci

Rekonstrukce prsu představuje jeden nebo několik operačních výkonů s různou náročností a mírou rizika pro pacientku. Vhodnými kandidátkami jsou ženy bez závažných onemocnění jako je cukrovka, nemoci srdce a cév, tzv. systémová onemocnění pojiva apod.

Rovněž kouření je faktorem výrazně zvyšujícím rizika mamární rekonstrukce a některé postupy dokonce znemožňuje. Je především v zájmu ženy samotné, aby kouření zanechala.

Na rizika rekonstrukce může mít vliv…

čtěte dále…