Nepříznivé faktory pro rekonstrukci laloky

Jak již bylo uvedeno, u řady pacientek lze provést jakoukoli rekonstrukci. Pak záleží na preferencích pacientky a chirurga, kterou metodu zvolí. U některých žen je však, v závislosti na okolnostech, některý ze způsobů rekonstrukce nevhodný nebo dokonce neproveditelný. Je na lékaři, aby ženě doporučil vhodný postup. Pouze stručně uvedeme některé faktory, které hovoří proti použití jednotlivých metod.

Nedostatek tkáně v dárcovské oblasti, tj.…

čtěte dále…

Nepříznivé faktory pro rekonstrukci implantáty

Jak již bylo uvedeno, u řady pacientek lze provést jakoukoli rekonstrukci. Pak záleží na preferencích pacientky a chirurga, kterou metodu zvolí. U některých žen je však, v závislosti na okolnostech, některý ze způsobů rekonstrukce nevhodný nebo dokonce neproveditelný. Je na lékaři, aby ženě doporučil vhodný postup. Pouze stručně uvedeme některé faktory, které hovoří proti použití jednotlivých metod.

Hubené ženy s velmi malými prsy.
Obézní…

čtěte dále…

Nepříznivé faktory pro jakýkoli typ rekonstrukce

Jak již bylo uvedeno, u řady pacientek lze provést jakoukoli rekonstrukci. Pak záleží na preferencích pacientky a chirurga, kterou metodu zvolí. U některých žen je však, v závislosti na okolnostech, některý ze způsobů rekonstrukce nevhodný nebo dokonce neproveditelný. Je na lékaři, aby ženě doporučil vhodný postup. Pouze stručně uvedeme některé faktory, které hovoří proti použití jednotlivých metod.

Nádorové onemocnění nebylo z prsu dostatečně…

čtěte dále…

C) KOMBINOVANÁ METODA REKONSTRUKCE – LALOK + IMPLANTÁT

Pro kombinovanou metodu se nejčastěji používá implantát krytý LD lalokem ze širokého zádového svalu, tento lalok byl již popsán. Podle množství potřebné tkáně lze ke krytí implantátu použít samotný sval, nebo společně se svalem přenést i část kůže a podkoží z oblasti zad. Pokud lalok neposkytuje dostatek tkáně ke krytí implantátu, je potřeba provést tkáňovou expanzi. Tzn. pod lalok se při…

čtěte dále…

B) REKONSTRUKCE VLASTNÍ TKÁNÍ PACIENTKY – rizika a komplikace

Rizika a možné komplikace při rekonstrukci lalokem
Jako u každé operace, i při rekonstrukci prsu lalokem může dojít ke komplikacím. Snažíme se jim předcházet, ale mohou se vyskytnout.
Místní komplikace
Nejčastější komplikace v místě vytvořeného prsu jsou: odumření (nekróza) části nebo celého laloku z důvodu nedostatečného prokrvení, infekce, krevní výron (hematom), nahromadění tkáňové tekutiny (serom), delší hojení rány.

Odumření malé části laloku se může projevit jako…

čtěte dále…

B) REKONSTRUKCE VLASTNÍ TKÁNÍ PACIENTKY – Rekonvalescence po rekonstrukci lalokem

Náhrada prsu lalokem znamená vždy větší operační výkon v celkové anestezii (narkóze). Operace trvá podle typu laloku a konkrétní situace 2 – 6 hodin, někdy i více. Vyžaduje pobyt v nemocnici po dobu přibližně 1 – 3 týdnů. Po operaci pacientka pociťuje bolest v oblasti vytvořeného prsu i v dárcovském místě, odkud byl lalok odebrán. Bolest může být účinně tlumena léky proti bolesti, analgetiky. Po…

čtěte dále…

B) REKONSTRUKCE VLASTNÍ TKÁNÍ PACIENTKY – Základní typy laloků

TRAM lalok: Kůže a tuková tkáň z dolní poloviny břicha se přesune do oblasti rekonstruovaného prsu a natvaruje tak, aby se co nejvíce podobala prsu na druhé straně. Pokud pacientka nemá na břiše dostatek tkáně, nebo v minulosti prodělala některé operace, nelze tuto metodu použít. Aby byla tkáň rekonstruovaného prsu zásobena krví, zůstává připojena na přímém břišním svalu. Ten se…

čtěte dále…

B) REKONSTRUKCE VLASTNÍ TKÁNÍ PACIENTKY – TZV. LALOKEM

Při rekonstrukci prsu lalokem se užívá výhradně vlastní tkáně pacientky, tzn. nepoužívají se žádné cizí materiály. Nejčastěji připadá v úvahu lalok vytvořený z kůže a podkoží dolní poloviny břicha, tzv. TRAM lalok (transverse rectus abdominis muscle).
Další možností je lalok vytvořený ze širokého zádového svalu a přilehlé kůže s podkožím. Tento lalok se nazývá LD lalok (latissimus dorsi).
V posledních letech…

čtěte dále…

A) REKONSTRUKCE IMPLANTÁTEM – rizika a komplikace

Rizika a možné komplikace při rekonstrukci implantátem
Jako u každé operace, i při zavádění tkáňového expandéru nebo implantátu může dojít ke komplikacím. Snažíme se jim předcházet, ale přesto se mohou vyskytnout. Ačkoli níže uvedený výčet může vypadat hrozivě, většina pacientek bývá s průběhem i výsledkem rekonstrukce prsu implantátem spokojena.

Místní komplikace
Nejčastější komplikace v místě expandéru nebo implantátu jsou: pooperační infekce, částečné odumření…

čtěte dále…

A) REKONSTRUKCE IMPLANTÁTEM – Rekonvalescence po tkáňové expanzi a rekonstrukci implantátem

Vložení tkáňového expandéru: Vložení tkáňového expandéru je menší operace prováděná v celkové anestezii (narkóze). Vyžaduje několik dní pobytu v nemocnici, zpravidla do jednoho týdne. Po operaci se žena neprobouzí s novým prsem, ale pouze s mírnou vyvýšeninou, protože expandér ještě není zcela naplněn. Je cítit bolest v oblasti hrudníku, lze ji však účinně tlumit léky (tzv. analgetiky). Bolest a nepříjemné pocity…

čtěte dále…