Spokojenost pacientek s mamární rekonstrukcí

Rekonstrukce prsu je náročný proces, který pacientce nepochybně připraví řadu nepohodlí. Jak vyplývá z předchozího textu, jedná se vždy o jednu nebo více operací spojených s kratší či delší dobou rekonvalescence. Riziko neplánovaných komplikací po těchto výkonech rozhodně není zanedbatelné. Může se i stát, že některá z metod rekonstrukcí zcela selže. Pak se lze pokusit o rekonstrukci jinou metodou, ve vzácných případech se již…

čtěte dále…

Úprava tvaru druhého prsu

U některých žen je možné rekonstruovat prs tak, že jeho tvar dobře odpovídá prsu druhostrannému. Někdy to však není možné. Zejména u prsů větších a převislých, nebo naopak u prsů velmi malých, případně u prsů netradičně tvarovaných.

Základní možnosti, jak tvar či velikost druhostranného prsu přizpůsobit, zahrnují:

Mamární redukci, tj. zmenšení prsu. Po redukci zůstávají na upraveném prsu kožní jizvy a může dojít…

čtěte dále…

Rekonstrukce bradavky a dvorce

Úplná rekonstrukce prsu zahrnuje nejen výše popsané základní vytvarování prsu, ale i rekonstrukci areolo-mamilárního komplexu, tj. dvorce a bradavky. V naprosté většině případů je s tímto výkonem vhodné počkat minimálně 3 měsíce od původní rekonstrukce, než se tvar vytvořeného prsu ustálí. Bradavka se obvykle rekonstruuje pomocí kůže z rekonstruovaného prsu. Dvorec lze buď nahradit kůží odebranou z jiné části těla, nebo pouze…

čtěte dále…

Rozhodnutí o časování rekonstrukce

Jak vyplývá z předchozích odstavců, je někdy velmi těžké rozhodnout, zda zvolit okamžitou nebo odloženou rekonstrukci. Kromě toho, co by si žena nejvíce přála, hraje hlavní roli již zmíněné ozařování.

U některých žen je již před operací možno říci, že pravděpodobnost ozařování je velmi malá. Pak lze bez větších obav zvolit okamžitou rekonstrukci.

Naopak u některých pacientek je již před operací téměř jisté,…

čtěte dále…

Časování mamární rekonstrukce – Odloženě-okamžitá rekonstrukce

Z hlediska časového vztahu k provedené mastektomii se rozlišují dva základní postupy: rekonstrukce okamžitá a rekonstrukce odložená. V některých případech je možné hovořit i o tzv. odloženě-okamžité rekonstrukci. Záleží na pacientce, pro jaký způsob se rozhodne. Povinností lékaře pak je, aby ji informoval o rizicích vyplývajících z toho či onoho postupu.
Odloženě-okamžitá rekonstrukce
Cílem tohoto postupu je provést rekonstrukci co nejdříve, ale současně zamezit případnému negativnímu…

čtěte dále…

Časování mamární rekonstrukce – Odložená rekonstrukce

Z hlediska časového vztahu k provedené mastektomii se rozlišují dva základní postupy: rekonstrukce okamžitá a rekonstrukce odložená. V některých případech je možné hovořit i o tzv. odloženě-okamžité rekonstrukci. Záleží na pacientce, pro jaký způsob se rozhodne. Povinností lékaře pak je, aby ji informoval o rizicích vyplývajících z toho či onoho postupu.
Odložená rekonstrukce
Při odložené rekonstrukci se náhrada prsu provede až s časovým odstupem po mastektomii a…

čtěte dále…

Časování mamární rekonstrukce – Okamžitá rekonstrukce

Z hlediska časového vztahu k provedené mastektomii se rozlišují dva základní postupy: rekonstrukce okamžitá a rekonstrukce odložená. V některých případech je možné hovořit i o tzv. odloženě-okamžité rekonstrukci. Záleží na pacientce, pro jaký způsob se rozhodne. Povinností lékaře pak je, aby ji informoval o rizicích vyplývajících z toho či onoho postupu.
Okamžitá rekonstrukce
Při okamžité rekonstrukci je chirurgická náhrada prsu zahájena současně s mastektomií, v rámci jedné operace.…

čtěte dále…

Výhody a nevýhody kombinované metody rekonstrukce (lalok + implantát)

V typickém případě se pro tuto metodu používá LD lalok ze zádového svalu. Podle množství dostupné tkáně může nebo nemusí být nutná tkáňová expanze. Postup s sebou nese výhody a nevýhody jak rekonstrukce implantátem, tak rekonstrukce lalokem.

Výhody: Metoda je spolehlivá; operace je střední náročnosti, protože LD lalok patří z chirurgického hlediska k jednodušším; riziko kapsulární kontraktury kolem implantátu i riziko negativního vlivu radioterapie je sníženo;…

čtěte dále…

Výhody a nevýhody rekonstrukce lalokem

Při volbě metody musí žena zvážit, co od rekonstrukce očekává. Níže uvádíme obecně platné výhody a nevýhody jednotlivých metod.
Výhody rekonstrukce lalokem (v porovnání s implantátem)

Prs vypadá a je pacientkou vnímán přirozeněji než v případě implantátu.
Pro úplnou rekonstrukci je zpravidla nutno provést o jednu operaci méně než u implantátu a základní vytvoření prsu proběhne jednorázově.
Pokud se prs rekonstruovaný lalokem úspěšně zhojí, většinou již není nutné…

čtěte dále…

Výhody a nevýhody rekonstrukce implantátem

Při volbě metody musí žena zvážit, co od rekonstrukce očekává. Níže uvádíme obecně platné výhody a nevýhody jednotlivých metod.
Výhody rekonstrukce implantátem (v porovnání s lalokem)

Není nutno operačně zasahovat do jiného místa těla, operace je jednodušší a kratší, stejně tak i rekonvalescence po operaci.
Pokud rekonstrukce implantátem selže, zůstává na těle k dispozici více tkáně, kterou lze využít pro „opravu“ rekonstrukce pomocí laloku.

Nevýhody rekonstrukce implantátem (v…

čtěte dále…