Plastická operace očních víček

Jemná kůže očního okolí i samotná oční víčka jsou prvními místy na kterých lze pozorovat přirozené projevy stárnutí. Kromě tvorby vrásek okolo oční, především díky mimice obličeje, dochází s přibývajícím věkem také k poklesu kůže a tvorbě kožních nadbytků v oblasti horních víček a tvorbě tukových nadbytků v oblasti dolních víček. Významnou roli hrají samozřejmě také dědičné faktory či životospráva. Ideálním řešením jak pomoci…

čtěte dále…

Omlazení pomocí plazmaterapie

Zdrojem věčného mládí je krev. Moderní metoda umožňuje omlazení použitím krevní plazmy získanou z  vlastní krve.

V estetické dermatologii je aplikace obohacené vlastní plazmy využívána k redukci vrásek obličeje, v oblasti okolo rtů,  na čele,  bradě, jemných vrásek kolem očí  a vrásky mezi obočím.  Kromě obličeje lze metodu využít i k rejuvenaci kůže krku, dekoltu a hřbetů rukou. Plazmaterapie může pomoci i při regenerace pokožky…

čtěte dále…

Co je RegenPlazma?

Jediná lékařsky prověřená a certifikovaná procedura někdy označovaná jako PRP (Platelet Rich Plasma) pro omlazení a regeneraci na buněčné úrovni, bez změny rysů obličeje.
Vzhledem k tomu, že se jedná o tělu vlastní materiál je riziko komplikací minimální.

Ošetření RegenPlazma zpravidla netrvá déle než hodinu, lékař odebere pouhých 8 ml pacientovy krve. Ve speciální centrifuze krev odstředí, a tím získá PRP ( plazmu…

čtěte dále…

Pro koho je vhodná plazmaterapie?

Moderní metoda medicíny plazma terapie TrayLIFE,  umožňuje  omlazení za použití vlastní krve.

Jelikož se jedná o naprosto tělu vlastní produkt, mohou ji podstoupit ženy i muži v jakémkoliv věku od 18 let.

Plazmaterapie je vhodná pro regeneraci u klientů s unavenou, povadlou a stárnoucí pletí. Pomáhá zahladit vrásky a také urychluje proces hojení jizev a různých nerovností pleti. 

Plazmaterapie umožňuje řešit okamžitě tyto problémy:

vyhlazení vrásek
vypnutí pleti
urychlení…

čtěte dále…

Spokojenost pacientek s mamární rekonstrukcí

Rekonstrukce prsu je náročný proces, který pacientce nepochybně připraví řadu nepohodlí. Jak vyplývá z předchozího textu, jedná se vždy o jednu nebo více operací spojených s kratší či delší dobou rekonvalescence. Riziko neplánovaných komplikací po těchto výkonech rozhodně není zanedbatelné. Může se i stát, že některá z metod rekonstrukcí zcela selže. Pak se lze pokusit o rekonstrukci jinou metodou, ve vzácných případech se již…

čtěte dále…

Úprava tvaru druhého prsu

U některých žen je možné rekonstruovat prs tak, že jeho tvar dobře odpovídá prsu druhostrannému. Někdy to však není možné. Zejména u prsů větších a převislých, nebo naopak u prsů velmi malých, případně u prsů netradičně tvarovaných.

Základní možnosti, jak tvar či velikost druhostranného prsu přizpůsobit, zahrnují:

Mamární redukci, tj. zmenšení prsu. Po redukci zůstávají na upraveném prsu kožní jizvy a může dojít…

čtěte dále…

Rekonstrukce bradavky a dvorce

Úplná rekonstrukce prsu zahrnuje nejen výše popsané základní vytvarování prsu, ale i rekonstrukci areolo-mamilárního komplexu, tj. dvorce a bradavky. V naprosté většině případů je s tímto výkonem vhodné počkat minimálně 3 měsíce od původní rekonstrukce, než se tvar vytvořeného prsu ustálí. Bradavka se obvykle rekonstruuje pomocí kůže z rekonstruovaného prsu. Dvorec lze buď nahradit kůží odebranou z jiné části těla, nebo pouze…

čtěte dále…

Rozhodnutí o časování rekonstrukce

Jak vyplývá z předchozích odstavců, je někdy velmi těžké rozhodnout, zda zvolit okamžitou nebo odloženou rekonstrukci. Kromě toho, co by si žena nejvíce přála, hraje hlavní roli již zmíněné ozařování.

U některých žen je již před operací možno říci, že pravděpodobnost ozařování je velmi malá. Pak lze bez větších obav zvolit okamžitou rekonstrukci.

Naopak u některých pacientek je již před operací téměř jisté,…

čtěte dále…

Časování mamární rekonstrukce – Odloženě-okamžitá rekonstrukce

Z hlediska časového vztahu k provedené mastektomii se rozlišují dva základní postupy: rekonstrukce okamžitá a rekonstrukce odložená. V některých případech je možné hovořit i o tzv. odloženě-okamžité rekonstrukci. Záleží na pacientce, pro jaký způsob se rozhodne. Povinností lékaře pak je, aby ji informoval o rizicích vyplývajících z toho či onoho postupu.
Odloženě-okamžitá rekonstrukce
Cílem tohoto postupu je provést rekonstrukci co nejdříve, ale současně zamezit případnému negativnímu…

čtěte dále…

Časování mamární rekonstrukce – Odložená rekonstrukce

Z hlediska časového vztahu k provedené mastektomii se rozlišují dva základní postupy: rekonstrukce okamžitá a rekonstrukce odložená. V některých případech je možné hovořit i o tzv. odloženě-okamžité rekonstrukci. Záleží na pacientce, pro jaký způsob se rozhodne. Povinností lékaře pak je, aby ji informoval o rizicích vyplývajících z toho či onoho postupu.
Odložená rekonstrukce
Při odložené rekonstrukci se náhrada prsu provede až s časovým odstupem po mastektomii a…

čtěte dále…