Struktura ledvin

Makroskopicky je ledvina členěna na kůru a dřeň. V kůře jsou uloženy glomeruly a proximální a distální tubulus, do dřeně se zanořuje Henleova klička a prochází jí i sběrací kanálek, který odvádí vytvořenou moč do ledvinové pánvičky.

Funkční jednotkou ledviny je nefron. Ledviny mají dva miliony nefronů a každý z nich je sám o sobě schopný vytvářet moč. Nefron se skládá z glomerulu,…

čtěte dále…

Průtok krve ledvinami

Každá ledvina je zásobena renální arterií, která přímo odstupuje z aorty. Před vstupem do ledvin se renální arterie dělí na dvě až tři větve, které zásobují horní, střední a dolní část ledvin. Arterie se v ledvinách dále dělí, až z obloukovitých arterií (arteriae arcuatae) odstupují arterie interlobulární, které dávají vznik aferentním arteriolám, přivádějícím krev do glomerulů.

U zdravého dospělého člověka protéká ledvinami 1300 ml…

čtěte dále…

Ledviny

Ledviny jsou pozoruhodný párový orgán. Ačkoli jsou menší než mužská pěst, dokáže každá z nich přefiltrovat za den 1700 litrů krve a vyloučit kolem jednoho litru koncentrované tekutiny s odpadními látkami. Jsou orgánem pro život nezbytným, i když jedna ledvina na všechny funkce stačí.

Ledviny mají několik funkcí:

vylučují z těla škodlivé látky (zplodiny metabolismu), cizorodé látky (léky), a látky sice využitelné, ale v…

čtěte dále…

Poruchy příjmu potravy

Ke stanovení stavu výživy organismu (nutričního stavu) organismu se používá BMI (Body Mass Index). Vypočítá se tak, že se tělesná hmotnost v kilogramech dělí druhou mocninou výšky v metrech. Normální hodnota BMI je 20,0 – 24,9, při hodnotách vyšších mluvíme o různých stupních obezity a u hodnot nižších než 17,5 o kachexii.

Obezita je onemocnění, kterým v současné době trpí kolem 50 % populace.…

čtěte dále…

Řízení příjmu potravy

Příjem potravy je řízen z hypothalamu, kde se v laterální části nalézá centrum pro příjem potravy. Je-li toto centrum stimulováno, dochází k nadměrnému příjmu potravy (hyperfagii). Ve ventromediální části hypothalamu se naproti tomu nalézá centrum sytosti, které, je-li stimulováno, vede organismus k odmítání potravy (anorexii). Tato základní centra jsou ovlivňována celým souborem informací:

teplotou krve protékající hypothalamem (teplá krev vede ke…

čtěte dále…

Minerální a stopové prvky – mangan, kobalt, chrom, cín

Lidské tělo se jako každý organismus skládá z prvků biogenních (uhlík, vodík, dusík a kyslík). Kromě toho obsahuje minerální prvky, které se v něm vyskytují v množství od stovek do desítek gramů (sodík, draslík, vápník, fosfor, hořčík a síra). V řádově nižších koncentracích než hlavní minerály se v lidském organismu nacházejí stopové prvky (železo, zinek, jód, selen, fluor, hliník, měď,…

čtěte dále…

Minerální a stopové prvky – selen, fluor, hliník, měď

Lidské tělo se jako každý organismus skládá z prvků biogenních (uhlík, vodík, dusík a kyslík). Kromě toho obsahuje minerální prvky, které se v něm vyskytují v množství od stovek do desítek gramů (sodík, draslík, vápník, fosfor, hořčík a síra). V řádově nižších koncentracích než hlavní minerály se v lidském organismu nacházejí stopové prvky (železo, zinek, jód, selen, fluor, hliník, měď,…

čtěte dále…

Minerální a stopové prvky – železo, zinek, jód

Lidské tělo se jako každý organismus skládá z prvků biogenních (uhlík, vodík, dusík a kyslík). Kromě toho obsahuje minerální prvky, které se v něm vyskytují v množství od stovek do desítek gramů (sodík, draslík, vápník, fosfor, hořčík a síra). V řádově nižších koncentracích než hlavní minerály se v lidském organismu nacházejí stopové prvky (železo, zinek, jód, selen, fluor, hliník, měď,…

čtěte dále…

Minerální a stopové prvky – fosfor, hořčík, síra

Lidské tělo se jako každý organismus skládá z prvků biogenních (uhlík, vodík, dusík a kyslík). Kromě toho obsahuje minerální prvky, které se v něm vyskytují v množství od stovek do desítek gramů (sodík, draslík, vápník, fosfor, hořčík a síra). V řádově nižších koncentracích než hlavní minerály se v lidském organismu nacházejí stopové prvky (železo, zinek, jód, selen, fluor, hliník, měď,…

čtěte dále…

Minerální a stopové prvky – sodík, draslík, vápník

Lidské tělo se jako každý organismus skládá z prvků biogenních (uhlík, vodík, dusík a kyslík). Kromě toho obsahuje minerální prvky, které se v něm vyskytují v množství od stovek do desítek gramů (sodík, draslík, vápník, fosfor, hořčík a síra). V řádově nižších koncentracích než hlavní minerály se v lidském organismu nacházejí stopové prvky (železo, zinek, jód, selen, fluor, hliník, měď,…

čtěte dále…