Termoregulace

Termoregulace je schopnost organismu udržovat stálou optimální tělesnou teplotu. Dosahuje toho jednak změnami v tepelné izolaci kůže a jednak změnami intenzity metabolismu. Tuto schopnost však mají pouze vyšší živočichové – teplokrevní neboli homoiotermní. Nižší živočichové mění teplotu organismu podle teploty okolí. Říká se jim studenokrevní neboli poikilotermní. Člověk patří od narození (přestože novorozenec ještě nemá termoregulaci plně vyvinutou) mezi živočichy…

čtěte dále…

Kožní žlázy

Ke kožním žlázám patří i mléčné žlázy,jež u ženy po dosažení pohlavní zralosti se zvětšují v prsy (mammae). U mužů zůstávají základy mléčných žláz v pubertě beze změn. Žlázová hmota ženského prsu se skládá z 15 až 20 žlázových lalůčků, obklopených tukovým vazivem a spodinou se opírajících o velký prsní sval. Po dosažení pohlavní dospělosti prochází mléčná žláza cyklickými změnami,…

čtěte dále…

Kůže

Z epitelu pokožky vznikají kožní deriváty (adnexa). Jsou to jednak útvary zrohovatělé (vlasy, chlupy, nehty), jednak kožní žlázy.

Vlasy (chlupy) jsou vsazeny do vlasové pochvy, na jejíž spodině je škárová papila, zásobená cévami. Na tuto papilu nasedá vlasová cibulka, z níž vlas vyrůstá a roste z vlasové pochvy ven. V silnějších vlasech (chlupech) můžeme rozlišit korovou vrstvu, tvořenou z protáhlých buněk…

čtěte dále…

Resorpční funkce kůže

Resorpční funkce kůže – je u člověka poměrně malá na rozdíl od obojživelníků. Zejména je kůže nepropustná pro vodu a všechny látky rozpustné ve vodě. To je důležité pro terapeutickou aplikaci, protože všechny látky, které chceme kůží aplikovat, musí být naopak rozpustné v tucích. Aplikované látky musí být rozpuštěny v tukových rozpustidlech, která naruší maz a jeho ochrannou funkci. Tukovité…

čtěte dále…

Vylučovací funkce kůže

Vylučovací funkce kůže se realizuje zejména potními a mazovými žlázami. Pot je důležitý sekret, který se vytváří za normálních okolností stále (kůží se stále ztrácí určité množství vody, což nazýváme neznatelným pocením – perspiratio insensibilis). V potu jsou obsaženy různé látky a zejména soli. Při velkých ztrátách vody – při perfúzním pocení – se ztrácí až 10 – 15 litrů…

čtěte dále…

Funkce kůže – metabolická a skladovací

Je v ní velké množství tuku, který představuje energetickou zásobárnu organizmu a to i u osob hubených. Tuk má i význam mechanický, tepelně-izolační, a metabolický. V podstatě je dvojí druh tuku: a) tuk bílý nebo žlutý, b) tuk hnědý. Tuk hnědý se u člověka vyskytuje poměrně vzácně, především v ontogeneze, kdy slouží k tvorbě tepla mechanizmem netřesové termogeneze; tento mechanizmus je vytvářen…

čtěte dále…

Kůže jako smyslový orgán

Protože je v ní množství receptorů, zejména mechanických, tepelných a bolestivých. Jsou to tělíska Vater-Pacciniho, Ruffiniho a Krauseho a dále volná zakončení nervová pro percepci bolesti. Tyto receptory jsou v kůži uloženy nerovnoměrně, nejvíce na nejcitlivějších místech kůže, zejména na akrálních částech (nos, ušní boltce, bříška prstů), nejméně receptorů je v oblasti zad.

V současné době se vedou diskuze, zda jsou…

čtěte dále…

Funkce kůže

Kůže je významný a důležitý orgán lidského těla. Z anatomie víme, že je to největší plošný orgán lidského těla, jeho plocha je l,5 až 1,8 m2, a jeho hmotnost 4,5 kg. Kůže se skládá z pokožky (epidermis), ze škáry (corium) a podkožního vaziva (subcutis).

Obranná funkce. Kůže odděluje vnější a vnitřní prostředí a brání vnikání škodlivých látek do vnitřního prostředí organizmu.…

čtěte dále…

Funkční zkoušky ledvin

Funkcí ledvin je především filtrovat krev a zpětně vstřebávat látky, které pomáhají udržet krevní objem a osmolalitu, a vylučovat zplodiny. Proto biochemické vyšetření krve a moči je jedním z důležitých ukazatelů funkce ledvin.

Specifická hmotnost moči se mění v závislosti na obsahu solutů. Měří se urinometrem. Zdravá ledvina dokáže moč zkoncentrovat na specifickou váhu 1030 až 1040 a zředit až na 1001.

Test na…

čtěte dále…

Močení

Močení (mikce) je proces vyprazdňování močového měchýře. Močový měchýř se postupně naplňuje a až do objemu 200 – 300 ml se v něm nezvyšuje tlak. Po překročení této fyziologické kapacity intravesikální tlak stoupá a vyvolává pocit nucení na močení, náplň 400 ml už vyvolává mikční reflex. Centrum tohoto reflexu je v sakrální míše. Potlačení nebo přerušení mikčního reflexu je u člověka…

čtěte dále…