Krevní skupiny

Krevní skupiny byly dlouho studovány a definitivně byly určeny až na začátku tohoto století. Jedním ze dvou objevitelů krevních skupin u člověka byl prof. Jan Jánský, pražský psychiatr, druhým vídeňský lékař Landsteiner. Rozlišujeme čtyři krevní skupiny 0, A, B, AB. Tyto skupiny rozlišujeme podle dvou vlastností – podle antigenu na erytrocytech a podle protilátek v plazmě.

Skupina O nemá žádné antigeny…

čtěte dále…

Formované krevní elementy – Krevní destičky – trombocyty

Formované krevní elementy jsou červené krvinky – erytrocyty, dále bílé krvinky – leukocyty a krevní destičky – trombocyty. Červených krvinek je u mužů 4.5 – 6 mil. v 1 µl, u žen 4-5.2 mil. v 1 µl. Bílých krvinek je 4-10 000 v l µl, trombocytů 150-400 000 µl. Každá skupina z těchto tří formovaných elementů má svůj zvláštní význam…

čtěte dále…

Formované krevní elementy – bílé krvinky

Formované krevní elementy jsou červené krvinky – erytrocyty, dále bílé krvinky – leukocyty a krevní destičky – trombocyty. Červených krvinek je u mužů 4.5 – 6 mil. v 1 µl, u žen 4-5.2 mil. v 1 µl. Bílých krvinek je 4-10 000 v l µl, trombocytů 150-400 000 µl. Každá skupina z těchto tří formovaných elementů má svůj zvláštní význam…

čtěte dále…

Formované krevní elementy – červené krvinky

Formované krevní elementy jsou červené krvinky – erytrocyty, dále bílé krvinky – leukocyty a krevní destičky – trombocyty. Červených krvinek je u mužů 4.5 – 6 mil. v 1 µl, u žen 4-5.2 mil. v 1 µl. Bílých krvinek je 4-10 000 v l µl, trombocytů 150-400 000 µl. Každá skupina z těchto tří formovaných elementů má svůj zvláštní význam…

čtěte dále…

Krevní plazma

Krev obsahuje organické i anorganické součásti. Z organických součástí jsou to především bílkoviny krevní plazmy, jejichž celkový objem tvoří 7 až 8% celkového objemu krve. Z anorganických součástí jsou to různé ionty, zejména sodík, draslík, chlór a dále uhličitan sodný – Na2CO3+ tvoří 1% všech látek v plazmě. Obsah ostatních organických látek je rovněž stálý, nejdůležitější je stálá hladina vápníku,…

čtěte dále…

Krev

Krev je součástí mimobuněčné (extracelulární) tekutiny, a to tekutiny intravasální, to znamená tekutiny, která protéká cévami. Je to suspenze buněčných elementů ( červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky) v krevní plazmě. Krev je tedy tekutá tkáň složená z buněčných elementů a z plazmy. Celkový objem krve je 4.5 až 6 litrů a tvoří 6 až 8 % celkové tělesné…

čtěte dále…

Distribuce vody v různých kompartmentech

Koloběh vody je i uvnitř organismu. Například trávicích šťav se vyloučí denně 8 – 9 litrů do trávicí trubice, ale odtud se zase voda zpětně vstřebává v tenkém a tlustém střevě, takže stolicí se vyloučí pouze 100 ml vody. Ještě větší a významější oběh vody je v ledvinách, kdy při glomeorální filtraci se vylučuje 170 litrů vody. Z  toho se 168,5 litru…

čtěte dále…

Příjem a výdej vody musí mít vyrovnanou bilanci

Ztráty vody:

močí – denně se vymočí za normálních okolnosti 1500 ml vody.
kůží – neznatelné pocení (perspiratio insensibilis), představuje 600-800 ml vody denně. Potem se může ovšem ztratit od 0 do 2 l/hod. Záleží na způsobu tělesné činnosti. Ztráty vody kůží mohou být značné.
plícemi – při dýchání se vyloučí asi 400 ml vody.
stolicí – vyloučí se 100 ml vody. Při průjmovitých…

čtěte dále…

Fyziologie tělesných tekutin

Základní látkou živého organismu je voda. Její množství kolísá ve fylogeneze, u kojenců tvoří až 85% tělesné hmotnosti, v dětství 75%, v dospělosti u mužů 63% u žen 53%. Obézní lidé mají jenom 45% vody. Distribuce vody je v tkáních nerovnoměrná. Nejvíce vody je ve svalové tkáni (75%), v kůži je 72% vody. Nejméně vody obsahují kosti ( 22% ) a tuková tkáň…

čtěte dále…

Působení oxidu dusnatého v organismu

Farmakologický účinek nitroglycerinu nebo nitroprusidu byl znám před tím, než bylo popsáno, že je to právě oxid dusnatý, který způsobuje relaxaci hladkého svalstva cév, zlepšuje místní prokrvení a vyvolává pokles krevního tlaku .

Mechanismus vzniku
Oxid dusnatý (NO) je syntetisován ze semiesenciální aminové kyseliny L-argininu enzymem nitric oxid syntázou (NOS) . NOS se vyskytuje ve třech formách : dvě z nich jsou konstitutivní

čtěte dále…