Smyslové orgány

Smyslové orgány představují zařízení, jimiž vstupují informace o zevním prostředí nebo o jeho vlivech na lidské tělo do našeho vědomí. Naše čidla, která jsou na různém vývojovém stupni z hlediska fylogeneze, nejsou v živočišné říši zdaleka nejdokonalejší. Zrak je daleko lepší u ptáků, čich u čtyřnohých savců ( pes ) atd.
Ústrojí čichové
Ústrojí čichové zaujímá sliznici stropu dutiny nosní, horní skořepy…

čtěte dále…

Žlázy s vnitřní sekrecí

Žlázy s vnitřní sekrecí jsou orgány, které uvolňují do krve látky, které ovlivňují řadu funkcí v lidském těle ( krevní tlak, hladiny iontů atd.)

Hypofýza
Hypofýza je žláza s vnitřní sekrecí, velikosti malé třešně. Mikroskopicky je rozdělena na 2 laloky, přední – vytváří řadu důležitých hormonů ( prolaktin, somatotropní, thyreotropní aj.), a zadní lalok – produkující 2 hormony ( oxytocin, antidiuretický…

čtěte dále…

Kožní systém

Kůži je třeba chápat jako systém většího počtu orgánů, neboť jejich součásti ( nehty, vlasy nebo žlázy ) lze považovat za samostatné orgány. Kůže pokrývá celý povrch těla a je přístupná bezprostřednímu vyšetření. Kůže tvoří mechanickou ochranu těla, která navíc chrání tělo před působením látek chemických, před zářením, představuje tepelnou izolaci, je sídlem čidel a má význam pro metabolismus celého…

čtěte dále…

Kostní systém

Kost představuje ve svém celku živou tkáň, která u obratlovců slouží jednak jako vnitřní opora těla, jednak chrání měkké části těla, jako např. mozek. Této funkci se přizpůsobil během vývoje tvar kostí. Vývoj kostí však probíhá i nadále.

Lebka a páteř

Kosti lebky můžeme rozdělit do 2 skupin. Jedna ohraničuje dutinu lební a tvoří tak pouzdro především pro mozek,…

čtěte dále…