Časování mamární rekonstrukce – Okamžitá rekonstrukce

Časování mamární rekonstrukce – Okamžitá rekonstrukce

Z hlediska časového vztahu k provedené mastektomii se rozlišují dva základní postupy: rekonstrukce okamžitá a rekonstrukce odložená. V některých případech je možné hovořit i o tzv. odloženě-okamžité rekonstrukci. Záleží na pacientce, pro jaký způsob se rozhodne. Povinností lékaře pak je, aby ji informoval o rizicích vyplývajících z toho či onoho postupu.

Okamžitá rekonstrukce

Při okamžité rekonstrukci je chirurgická náhrada prsu zahájena současně s mastektomií, v rámci jedné operace. Pokud se použije metoda rekonstrukce vlastní tkání pacientky, nebo metoda rekonstrukce implantátem bez tkáňové expanze, pak se pacientka po operaci vzbudí s nově vytvořeným prsem, zpravidla zatím bez prsní bradavky a dvorce. Pokud se provádí rekonstrukce implantátem s tkáňovou expanzí, pak je po operaci na místě prsu pouze mírná vyvýšenina, která se zvětšuje během následujících týdnů při plnění tkáňového expandéru.

Výhoda okamžité rekonstrukce spočívá zejména v tom, že je žena ušetřena období, kdy na hrudníku po odstraněném prsu zůstává pouze plochá jizva. Další výhodou je zmenšení celkového počtu operací, protože jak odstranění, tak náhrada prsu proběhne jako jeden chirurgický výkon. Při okamžité rekonstrukci se také obecně dosahuje lepších kosmetických výsledků.

Okamžitý postup má ale i své nevýhody. Tato operace je pro pacientku náročnější než pouhá mastektomie, stejně tak rekonvalescence po operaci bývá delší než po samotné mastektomii. Někdy žena v době mastektomie ještě není rozhodnuta, zda chce či nechce rekonstrukci podstoupit. Nebo je v životní situaci, která ji nedovoluje déletrvající rekonvalescenci spojenou s náhradou prsu.

Při zvažování okamžité rekonstrukce je třeba počítat s tím, že v době operace zpravidla není známo, bude-li z onkologického hlediska nutné pozdější ozařování. Potřeba ozařování se vyjasní zpravidla až 1 – 2 týdny po mastektomii, na základě histologického vyšetření vyoperovaného nádoru. Jak již bylo uvedeno, ozáření rekonstruovaného prsu zvyšuje riziko komplikací. V případě implantátu zejména riziko vzniku kapsulární kontraktury, v případě laloku pak riziko pozdějšího vazivovatění (fibróza) a deformace vytvořeného prsu. Tyto komplikace zhoršují celkový kosmetický výsledek.

 

Autor:

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Oddělení chirurgické onkologie

Masarykův onkologický ústav

Sdílej příspěvek

Opustit komentář