Časování mamární rekonstrukce – Odložená rekonstrukce

Časování mamární rekonstrukce – Odložená rekonstrukce

Z hlediska časového vztahu k provedené mastektomii se rozlišují dva základní postupy: rekonstrukce okamžitá a rekonstrukce odložená. V některých případech je možné hovořit i o tzv. odloženě-okamžité rekonstrukci. Záleží na pacientce, pro jaký způsob se rozhodne. Povinností lékaře pak je, aby ji informoval o rizicích vyplývajících z toho či onoho postupu.

Odložená rekonstrukce

Při odložené rekonstrukci se náhrada prsu provede až s časovým odstupem po mastektomii a po ostatní onkologické léčbě, tj. po chemoterapii či ozařování. Do doby rekonstrukce tedy ženě zůstává na hrudníku pouze plochá jizva.

Pacientka má více času na rozmyšlení, zda si rekonstrukci skutečně přeje a může si ji naplánovat do vhodného období. Také není nucena snášet zátěž z rekonstrukce současně se stresem z nově zjištěného onkologického onemocnění či současně s probíhající onkologickou léčbou.

Nevýhodou odloženého postupu je psychická újma ze ztráty prsu a dále celkový vyšší počet operačních výkonů, protože mastektomie a rekonstrukce probíhají odděleně.

Autor:

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Oddělení chirurgické onkologie

Masarykův onkologický ústav

Sdílej příspěvek

Opustit komentář