Časování mamární rekonstrukce – Odloženě-okamžitá rekonstrukce

Časování mamární rekonstrukce – Odloženě-okamžitá rekonstrukce

Z hlediska časového vztahu k provedené mastektomii se rozlišují dva základní postupy: rekonstrukce okamžitá a rekonstrukce odložená. V některých případech je možné hovořit i o tzv. odloženě-okamžité rekonstrukci. Záleží na pacientce, pro jaký způsob se rozhodne. Povinností lékaře pak je, aby ji informoval o rizicích vyplývajících z toho či onoho postupu.

Odloženě-okamžitá rekonstrukce

Cílem tohoto postupu je provést rekonstrukci co nejdříve, ale současně zamezit případnému negativnímu vlivu ozařování na rekonstruovaný prs. Existuje více možností, jak toho dosáhnout, bohužel, žádná z nich není úplně spolehlivá. O konkrétní situaci u vás je potřeba si pohovořit s lékařem.

Autor:

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Oddělení chirurgické onkologie

Masarykův onkologický ústav

Sdílej příspěvek

Opustit komentář