C) KOMBINOVANÁ METODA REKONSTRUKCE – LALOK + IMPLANTÁT

C) KOMBINOVANÁ METODA REKONSTRUKCE – LALOK + IMPLANTÁT

Pro kombinovanou metodu se nejčastěji používá implantát krytý LD lalokem ze širokého zádového svalu, tento lalok byl již popsán. Podle množství potřebné tkáně lze ke krytí implantátu použít samotný sval, nebo společně se svalem přenést i část kůže a podkoží z oblasti zad. Pokud lalok neposkytuje dostatek tkáně ke krytí implantátu, je potřeba provést tkáňovou expanzi. Tzn. pod lalok se při první operaci vloží tkáňový expandér. Ten se postupně plní a později vymění za trvalý implantát, jak bylo uvedeno u rekonstrukce implantáty.

Rekonvalescence po rekonstrukci kombinovanou metodou

Rekonstrukce kombinovanou metodou představuje operaci v celkové narkóze, její délka se pohybuje zpravidla mezi 2 – 5 hodinami. Doba pobytu v nemocnici i pooperační režim odpovídá výše uvedené rekonstrukci laloky. V případě použití tkáňové expanze rovněž platí to, co bylo pro tkáňovou expanzi popsáno v příslušném odstavci.

Rizika a možné komplikace při kombinované metodě

Komplikace po mamární rekonstrukci kombinovanou metodou mohou zahrnovat příhody popsané jak u rekonstrukce implantáty, tak u rekonstrukce laloky. Riziko komplikací pramenících z implantátu je však při kombinované metodě nižší než při použití implantátu samotného, protože u kombinované metody zajistí lalok jeho dostatečné krytí.

Autor:

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Oddělení chirurgické onkologie

Masarykův onkologický ústav

Sdílej příspěvek

Opustit komentář