Biopsie prostaty

Pokud při vyšetření přes konečník vznikne podezření na možnost tumoru prostaty, nebo když je při krevních kontrolách zachycena zvýšená hladina PSA ( citlivá krevní hodnota, která se zvýší při možném nádoru prostaty ) je nutné vyloučit podezření z přítomnosti karcinomu prostaty v těle pacienta. K tomu slouží biopsie prostaty.

Přesněji řečeno se jedná o tzv. punkční biopsii prostaty. Punkční znamená, že se vyšetření provádí speciální jehlou, která po zavedení do prostaty z ní kousek tkáně odebere. Nejčastěji se biopsie prostaty provádí přes konečník pomocí tzv. automatické bioptické pistole a při současném sledování polohy prostaty ultrazvukem. Pokud lékař ví, kde se nachází postižené místo, odebírá se vzorek přímo z tohoto podezřelého místa. Když přesné místo není známo, provádí se vějířovité odběry z celé prostaty. Pomocí tohoto odběru se získá váleček tkáně z prostaty, který se podrobí bližšímu zkoumání pod mikroskopem.

Výsledek mikroskopického vyšetření nám poté řekne

řez prostatou

řez prostatou

vyšetření prostaty prstem

vyšetření prostaty prstem

Výkon se provádí ambulantně při místním umrtvení, takže vyšetření by nemělo být bolestivé.

, jestli je onemocnění vážné nebo máte prostatu zdravou. Na druhé straně ne vždy může být nádor punkční jehlou “strefen” a podroben mikroskopickému vyšetření. Proto při neklesajících vysokých hodnotách PSA v krvi se může punkční biopsie prostaty provádět opakovaně. Vždy je lepší vyšetření zopakovat a být si tak víc jistý, než možný výskyt zhoubného nádoru prostaty přehlédnout.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář